ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πιθανότητα διόρθωσης – Στηρίξεις

4 μήνες αδιάλειπτης ανόδου για τους δείκτες της αγοράς και οι αρνητικές αποκλίσεις που εκτός του εβδομαδιαίου εμφανίζονται πλέον και στο μηνιαίο διάγραμμα των δεικτών χωρίς εξαίρεση αποτελούν ενδείξεις κόπωσης.

Η τάση βέβαια παραμένει ανοδική σε όλα τα χρονοπαράθυρα αλλά καλό θα ήταν να έχουμε υπόψη τις πρώτες σημαντικές στηρίξεις κάτω από τις οποίες πιθανόν να σηματοδοτείται η έναρξη της πρώτης σοβαρής διόρθωσης.   Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

ΕΛΠΕ

Τελικά οι τιμές δεν πήγαν παρακάτω αλλά ισορρόπησαν και στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας έκαναν το πρώτο βήμα για απαγκίστρωση, εν μέσω μπαράζ ευνοϊκών δημοσιευμάτων και σχολίων σε blogs & sites του χώρου. Το επόμενο πρέπει να είναι η διάσπαση της επόμενης κοντινής κορυφής στα 7,49 ευρώ, ώστε να ελπίζουν οι κατέχοντες σε ανοδικές διασπάσεις των τριγώνων εντός των οποίων πορεύονται οι τιμές στο διηνεκές.

Διαβάστε περισσότερα

FTSE L.C, LAMDA DEVELOPMENT, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Τεχνικές σημειώσεις


Διόρθωση χθες απόλυτα δικαιολογημένη με βάση τις αρνητικές αποκλίσεις που θα δούμε παρακάτω τόσο στο ημερήσιο όσο και στο εβδομαδιαίο. Η τάση βεβαίως παραμένει ανοδική ανελλιπώς το τελευταίο τρίμηνο με τις τιμές μακριά από τις στηρίξεις τους. Ο μέγιστος στόχος του αν. ΩΚΩ δεν θα πιαστεί ούτε κι αυτή την εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟR OIL: Ενώπιον νέων ιστορικών υψηλών

Εντυπωσιακά ξεκίνησε η εβδομάδα με υπέρβαση της οριζόντιας αντίστασης των 25,20 ευρώ και της κατερχόμενης γραμμής τάσης από το ιστορικό υψηλό που επιβεβαίωσε της ανοδικής τάσης σε ημερήσιο κι εβδομαδιαίο στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Διαβάστε περισσότερα