Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ: Οι σημειώσεις του ΣΚ – Tsip: Σε αναμονή βαθιάς διόρθωσης

Ενδιαφέρουσες διασπάσεις βλέπουμε στη μεγάλη εικόνα του δείκτη που αν κρατηθεί πάνω από τον κινητό των 6 μηνιαίων υψηλών στο κλείσιμο της Τετάρτης θα ανατρέψει την ένδειξη από την αντίστροφη διάσπαση του κινητού των 6 χαμηλών τον Ιούνιο χωρίς να έχει ακολουθήσει καμιά απολύτως  καθοδική κίνηση γεγονός που έχει ξανασυμβεί μόνο μια φορά τα τελευταία 23 χρόνια για πτωτικό σήμα, και συγκεκριμένα το 2013. Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, FTSED: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Η υπέρβαση της παράλληλης της Σ, της Ρ και των δυο τελευταίων εβδομαδιαίων high fractals την Παρασκευή μπορεί να συνιστά ένδειξη αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης, δεν ήταν όμως διατηρήσιμη για τις τιμές του ΓΔ που υποχώρησαν τελικά χαμηλότερα παρά τη διατήρηση του καλού κλίματος στα μεγάλα ξένα χρηματιστήρια κι αυτό είναι μια πρώτη δυσμενής ένδειξη για τη συνέχεια, βραχυπρόθεσμα έστω. Ο σχηματισμός του διπλού πυθμένα ενεργοποιείται με κλεισίματα πάνω από τις 902,37 μονάδες. Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Προς νέο υψηλό έτους;

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ανάρτησης 26/10 

Οι τιμές έφθασαν σήμερα στον στόχο του σχηματισμού διπλού πυθμένα και πλέον θα πρέπει να πάρουμε πιο σοβαρά τον ανάστροφο ΩΚΩ που αναφέραμε, πολύ περισσότερο αφού έχουν διασπαστεί όλα τα μεσοπρόθεσμα high fractals πριν από το υψηλό έτους όπως βλέπουμε παρακάτω στο εβδομαδιαίο διάγραμμα. Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK: Ενώπιον αντιστάσεων – ΟΠΑΠ, PERFORMANCE

Η μοναδική από τις συστημικές που παραμένει στο κόκκινο στην εβδομαδιαία τάση και για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να δούμε υπέρβαση των 1,0235 ευρώ με βάση τα ως τώρα διαμορφωμένα W. high fractals της. Η διάσπαση της δεύτερης κατερχόμενης γραμμής με τη μεγάλη κλίση έδωσε μεν μια ώθηση αλλά όχι όση της πρώτης και πάντως όχι όση χρειαζόταν ακόμη. Για την ώρα δεν έχει διασπάσει τον κινητό 50 εβδομάδων αλλά μόνο αυτόν των 20. Το τελευταίο ανοδικό γύρισμα έγινε από την περιοχή του fibo διόρθωσης 77% του πρώτου ανοδικού ως τα 1,0125 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα