Αποποίηση ευθύνης

Οι διαγραμματικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.

Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση.

Οι αναγνώστες / επισκέπτες, θα πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή του προσωπικού τους επενδυτικού συμβούλου για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από κάθε επενδυτική τους απόφαση.

Κατόπιν ενημέρωσής μας, επιτρέπεται η διαδικτυακή αναδημοσίευση του περιεχομένου του ιστότοπου, με υποχρεωτική αναφορά πηγής και ενεργό σύνδεσμο. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναμετάδοσης, αναπαραγωγής, διανομής, έκδοσης, διαμόρφωσης ή τροποποίησης του περιεχομένου του ιστότοπου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

SOLtrade.gr