ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ALPHA BANK: Ψάχνοντας (πάλι) τον πάτο – SP500, DJIA – FTSE L.C 13/3/23

Καθολική η μεταβολή της ημερήσιας τάσης σε καθοδική που είναι ορατή στην οικεία στήλη όπου πλέον είναι ευκολότερο να μετρήσει κανείς τους τίτλους των οποίων οι τιμές δεν παραβίασαν τις οριζόντιες στηρίξεις τους. Σημειώνεται βέβαια ότι στο εβδομαδιαίο δεν έχουμε καμιά μεταβολή καιρό τώρα. Σύγκρουση ενδείξεων μεταξύ της βραχυπρόθεσμης και της κύριας τάσης της αγοράς δηλαδή. Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Σενάρια Διόρθωσης – ΓΔ: Κυματικές εκτιμήεις

0,028 ευρώ πάνω από τον μεγάλο στόχο του μακροπρόθεσμου διπλού πυθμένα οι τιμές κορύφωσαν για την ώρα τουλάχιστον με το εβδομαδιαίο κερί να δείχνει ότι ήρθε και εδώ η ώρα της διόρθωσης. Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΟΤΕ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΦΟΥΡΛΗΣ

Αντιγράφω από το εβδομαδιαίο ενημερωτικό που κοινοποιείται στους πελάτες της Vital Finance πριν από την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, τα σχόλια του Goldfish για τη μεγάλη εικόνα του ΓΔ:

Στο μακροχρόνιο διάγραμμα φαίνεται να επιβεβαιώνεται η συμβατότητα ενός κύματος ”3” από την αυξημένη ανοδική δυναμική των τελευταίων μηνών. Η δυναμική αυτή όμως θα πρέπει να συνεχιστεί και εν τέλει να οδηγήσει σε μία καθαρή ανοδική διάσπαση της κύριας μακροχρόνιας αντίστασης στην περιοχή των υψηλών του 2014. Η συμβολική σημασία και ο επικοινωνιακός ”θόρυβος” που θα ακολουθήσει θα είναι πολύ σημαντικός τόσο εσωτερικά όσο και σε διεθνές επίπεδο και θα καταστήσει εκ νέου ”ορατή” την εγχώρια αγορά σε μεγάλους και περισσότερο συντηρητικούς παίχτες και θεσμικούς επενδυτές.

Η ζώνη τιμών μεταξύ του 78% – 82% retracement από τα υψηλά του 2014 συνεχίζει να αποτελεί το βασικό ανοδικό στόχο σε βραχυχρόνια κίνηση: Διαβάστε περισσότερα