ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ALPHA BANK, ΔΕΗ, INTRACOM, DJIA, NASDAQ, DAX, ΜΟΗ, PROFILE, ΕΚΤΕΡ, LAVIFARM

Όλη την εβδομάδα ο δείκτης αναλώθηκε σε κινήσεις πέριξ του επιπέδου ανοδικής διόρθωσης 61,8% χωρίς να διασπαστεί το υψηλό της 17/11 αφού η διάσπαση της R κι η άρση της αρνητικής απόκλισης δεν έδωσαν ακόμα ώθηση στις τιμές όπως μας προδιαθέτει κι ο ανάστροφος ΩΚΩ που έχει ενεργοποιηθεί αλλά κι ο βραχυπρόθεσμος σχηματισμός που είδαμε εδώ. Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC ENERGY: Ενεργοποίηση ανοδικού σχηματισμού

Μετά την επίτευξη του στόχου της διπλής κορυφής του καλοκαιριού, οι τιμές αντέδρασαν τον Οκτώβριο από την υπερπωλημένη ζώνη λίγο χαμηλότερα από την ισότητα και έχουν δώσει σαφή ένδειξη αλλαγής της τάσης στο ημερήσιο που επιβεβαιώθηκε προχθές με την ενεργοποίηση του ανάστροφου ΩΚΩ ο μέγιστος στόχος του οποίου φθάνει στα 8,75 ευρώ. Διαβάστε περισσότερα

OTE: Ενδείξεις επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας

9η συνεδρίαση μετά την ένδειξη αλλαγής της ημερήσιας τάσης σε καθοδική που επιβεβαιώθηκε με την επίτευξη του στόχου της πρώτης διπλής κορυφής (Δ.Κ) και την προσέγγιση του στόχου της δεύτερης. Οι τιμές είχαν μια ανοδική αντίδραση που σταμάτησε χωρίς να απενεργοποιήσει με κλείσιμο τον σχηματισμό και χωρίς να διασπάσει έστω και την γρήγορη κατερχόμενη γραμμή τάσης.

Διαβάστε περισσότερα