ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ALPHA BANK: Εβδομαδιαία ανασκόπηση κι η ματιά του Goldfish σε ΓΔ και ΔΤΡ

Πρώτη διορθωτική εβδομάδα για τον ΔΤΡ μετά από καιρό με γύρισμα αρκετά πριν πλησιάσει την πρώτη σοβαρή οριζόντια αντίσταση που μεσολαβεί πριν από το υψηλό έτους και την R, σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην τελευταία ανασκόπηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, FTSED: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Η υπέρβαση της παράλληλης της Σ, της Ρ και των δυο τελευταίων εβδομαδιαίων high fractals την Παρασκευή μπορεί να συνιστά ένδειξη αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης, δεν ήταν όμως διατηρήσιμη για τις τιμές του ΓΔ που υποχώρησαν τελικά χαμηλότερα παρά τη διατήρηση του καλού κλίματος στα μεγάλα ξένα χρηματιστήρια κι αυτό είναι μια πρώτη δυσμενής ένδειξη για τη συνέχεια, βραχυπρόθεσμα έστω. Ο σχηματισμός του διπλού πυθμένα ενεργοποιείται με κλεισίματα πάνω από τις 902,37 μονάδες. Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Προς νέο υψηλό έτους;

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ανάρτησης 26/10 

Οι τιμές έφθασαν σήμερα στον στόχο του σχηματισμού διπλού πυθμένα και πλέον θα πρέπει να πάρουμε πιο σοβαρά τον ανάστροφο ΩΚΩ που αναφέραμε, πολύ περισσότερο αφού έχουν διασπαστεί όλα τα μεσοπρόθεσμα high fractals πριν από το υψηλό έτους όπως βλέπουμε παρακάτω στο εβδομαδιαίο διάγραμμα. Διαβάστε περισσότερα

Το κλείσιμο του Οκτώβρη σε Γ.Δ, FTSE, FTSED, ΔΤΡ, JUMBO, EUROBANK, ΔΕΗ, SP500

Κλείσιμο του Οκτωβρίου με τους βασικούς δείκτες να έχουν διασπάσει ανοδικά τον κινητό 12 μηνών (ΕΚΜΟ 12) και με τον ΔΤΡ να κλείνει πάνω και από τον κινητό των έξη τελευταίων μηνιαίων υψηλών (ΕΚΜΟ 6Υ) πριν ακόμα κάνει την υπέρβαση στο εβδομαδιαίο (>626,81 μ.)!

Διαβάστε περισσότερα