ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Technical Analysis (Θ. Μπατσούλης)

Χρυσός- Ασήμι - Πλατίνα  - Παλλάδιο
Η τιμή των εμπορευμάτων εκφράζεται σε δολάρια Η.Π.Α.
Ένα μέρος της αλλαγής στην τιμή ενός εμπορεύματος οφείλεται στην διακύμανση του δολαρίου ενώ
ένα άλλο μέρος της αλλαγής της τιμής οφείλεται στην πραγματική αύξηση της προσφοράς ή της ζήτησης του εμπορεύματος. Η πραγματική μεταβολή της προσφοράς και ζήτησης του εμπορεύματος
φαίνεται από την ισόποση μεταβολή της τιμής του εμπορεύματος και σε κάθε άλλο βασικό νόμισμα

(περισσότερα…)

SILVER Trading Channel and Elliott Wave (4/7/16) by Th. Batsoulis

Πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι το δολάριο (usd) και τα πολύτιμα μέταλλα κινούνται αντιστρόφως. Έχει συμβεί όμως να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση πολλές φορές. Έτσι ας κοιτάζουμε το κάθε προϊόν ξεχωριστά.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψε το Ασήμι την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Στο ημερήσιο γράφημα βλέπουμε ότι βρίσκεται κοντά σε ισχυρή αντίσταση, όμως η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ισχυρά ανοδική.
SILVER IG

(περισσότερα…)

COMMODITIES MARKET 24/3/16 (Theodoros Batsoulis)

Η πραγματική οικονομία και το χρηματιστήριο δεν βαδίζουν πάντα χέρι-χέρι.
Ενώ είναι θετικό το γεγονός ότι τα χαμηλά επιτόκια ενθαρρύνουν τον δανεισμό,λόγω του χαμηλότερου κόστους, παρατεταμένες περίοδοι χαμηλών επιτοκίων οδηγούν σε φούσκες χρέους. Τα παρατεταμένα χαμηλά επιτόκια δεν είναι ο μόνος κίνδυνος για τα χρηματιστήρια αλλά υπάρχουν και άλλες αφορμές, όπως ( η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα , η κατάρρευση των βασικών προϊόντων , γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, στη Ρωσία και σε άλλες Χώρες.
Μία ματιά στα πιό βασικά Προϊόντα.
Καλαμπόκι-Βαμβάκι-Καφές-Σόγια-Σιτάρι-Χαλκός-Φυσικό Αέριο-Πετρέλαιο-Ασήμι-Χρυσός
corn

(περισσότερα…)

SILVER TRADING CHANNELS‏ by Th. Batsoulis

silverc ΕΒΔ Θ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ

XAG_USD Silver _ US Dollar - Εβδομαδιαία_20151127_162703

 

SILVER TRADING CHANNELS WEEKLY

Όσο πιο κοντά είναι η συνεδρίαση της FOMC [ 15- 16/12),τόσο ισχυρότερη είναι η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην αγορά για αύξηση επιτοκίων.

Εάν  είναι έτσι, σημαίνει μια σταδιακή σύσφιξη τηs νομισματικής πολιτικής στις Η.Π.Α. Αυτό θα αυξήσει την ελκυστικότητα του δολαρίου έναντι των πολύτιμων μετάλλων, καθώς αυξάνεται και το κόστος δανεισμού για αγορά και διακράτηση πολύτιμων μετάλλων και άλλων αξιών.

Theodoros  Batsoulis
Technical Analyst

Risk Market