ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΟΤΕ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΦΟΥΡΛΗΣ

Αντιγράφω από το εβδομαδιαίο ενημερωτικό που κοινοποιείται στους πελάτες της Vital Finance πριν από την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, τα σχόλια του Goldfish για τη μεγάλη εικόνα του ΓΔ:

Στο μακροχρόνιο διάγραμμα φαίνεται να επιβεβαιώνεται η συμβατότητα ενός κύματος ”3” από την αυξημένη ανοδική δυναμική των τελευταίων μηνών. Η δυναμική αυτή όμως θα πρέπει να συνεχιστεί και εν τέλει να οδηγήσει σε μία καθαρή ανοδική διάσπαση της κύριας μακροχρόνιας αντίστασης στην περιοχή των υψηλών του 2014. Η συμβολική σημασία και ο επικοινωνιακός ”θόρυβος” που θα ακολουθήσει θα είναι πολύ σημαντικός τόσο εσωτερικά όσο και σε διεθνές επίπεδο και θα καταστήσει εκ νέου ”ορατή” την εγχώρια αγορά σε μεγάλους και περισσότερο συντηρητικούς παίχτες και θεσμικούς επενδυτές.

Η ζώνη τιμών μεταξύ του 78% – 82% retracement από τα υψηλά του 2014 συνεχίζει να αποτελεί το βασικό ανοδικό στόχο σε βραχυχρόνια κίνηση: Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, CENERGY: Επικαιροποίηση


Σε συνέχεια της τελευταίας ανασκόπησης είχαμε και πάλι στάση και πάλι στα ψηλά 8ετίας για τον δείκτη με τους δείκτες και τους ταλαντωτές να ζητούν αποφόρτιση κι όχι μόνο στο ημερήσιο. Όπως θα δούμε στη μεγαλύτερη εικόνα που ακολουθεί πάνω από τα επίπεδα που διέσπασαν ανοδικά οι τιμές πριν υποχωρήσουν είναι πιθανό να έχουμε ενεργοποίηση μεγάλων σχηματισμών ανοδικής αναστροφής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές αρκετά υψηλότερα των 3000 μονάδων μακροπρόθεσμα. Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Προς νέο υψηλό έτους;

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ανάρτησης 26/10 

Οι τιμές έφθασαν σήμερα στον στόχο του σχηματισμού διπλού πυθμένα και πλέον θα πρέπει να πάρουμε πιο σοβαρά τον ανάστροφο ΩΚΩ που αναφέραμε, πολύ περισσότερο αφού έχουν διασπαστεί όλα τα μεσοπρόθεσμα high fractals πριν από το υψηλό έτους όπως βλέπουμε παρακάτω στο εβδομαδιαίο διάγραμμα. Διαβάστε περισσότερα