ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Εβδομάδα με χαμηλότερο υψηλό μετά το καθοδικό γύρισμα της Παρασκευής στις τράπεζες και τη ΔΕΗ κυρίως με ισχυρή πιθανότητα να βλέπουμε την εξέλιξη ενός σεναρίου διπλής κορυφής που ενεργοποιείται κάτω από τις 1284,69 μονάδες με την επόμενη οριζόντια στήριξη να βρίσκεται στο χαμηλό των 1268 μονάδων λίγο πριν τον στόχο του σχηματισμού. Αυτή τη φορά την αρνητική απόκλιση στα ψηλά την ακολούθησε μια σοβαρή διορθωτική μέρα με τον RSI να βιάζεται να καταγράψει χαμηλότερα επίπεδα πριν τις τιμές του δείκτη, γεγονός που έχει δυο ερμηνείες. Η τάση πάντως είναι ακόμα ανοδική εδώ και δυο μήνες σχεδόν.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK: Ενώπιον αντίστασης

Σε ανοδική τάση παραμένουν οι τιμές αλλά η αδυναμία να περάσουν πάνω από την γραμμή λαιμού του ανάστροφου ΩΚΩ δημιούργησαν "υποψίες" ότι έχει σχηματιστεί ένα σχηματισμός διπλής κορυφής που ενεργοποιείται κάτω από τα 1,48 ευρώ. Το τελευταίο ανοδικό gap κλείνει στα 1,495 ευρώ. Στα 1,3665 έχουμε την οριζόντια στήριξη στο ημερήσιο ενώ στα 1,27 κλείνει το χάσμα της UNICREDIT. Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Επιβεβαίωση ανοδικής τάσης – ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, AUTOHELLAS, SP500

Υπέρβαση του υψηλότερου από τα δυο τελευταία τοπικά υψηλά του ημερήσιου χθες που ήρθε να επιβεβαιώσει όπως κι η ενεργοποίηση του μεγαλύτερου ΩΚΩ που από απλό σενάριο έφθασε στην ενεργοποίησή του, ότι ο δείκτης βρίσκεται σε ανοδική τάση σε όλα τα χρονοπαράθυρα. Στα διαγράμματα έχουν σημειωθεί (και πάλι) οι δυο ανάστροφοι ΩΚΩ και οι στόχοι τους καθώς και ο στόχος της διάσπασης του συμμετρικού τριγώνου (με αστερίσκο) στο μηνιαίο που είναι κι ο πιο υψηλός  και "υπόσχεται" άνοδο μεγαλύτερη του 25% από τα τρέχοντα επίπεδα. Ακόμα και ο στόχος του μικρότερου ΩΚΩ είναι σε νέα υψηλά 6+ ετών. Διαβάστε περισσότερα

JUMBO, MOTOR OIL, EPSILON NET, ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση – ΕΤΕ, ΔΕΗ, ΑΒΑΞ, GALAXY MEZZ

JUMBO

Δεύτερη φορά οι τιμές σταμάτησαν στα 23,60 ευρώ όπου (συμπτωματικά) βρίσκεται ο πρώτος στόχος της διπλής κορυφής του καλοκαιριού και η εικόνα επιτρέπει συνειρμούς για σχηματισμό διπλού πυθμένα που ενεργοποιείται πάνω από τα 27,20 κι ακόμα κι ο πρώτος στόχος του είναι σε νέα ιστορικά υψηλά. Η τάση γίνεται ανοδική στο ημερήσιο με όρους fractals με υπέρβαση του τελευταίου τοπικού υψηλού στα 25,92 ευρώ. Διαβάστε περισσότερα