ΟΤΕ: Σε καθοδική τάση – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ενεργοποίηση ανοδικού σχηματισμού, ΟΠΑΠ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Σε καθοδική τάση σε όλα τα χρονοπαράθυρα, Τα σενάρια σχηματισμού ανάποδου ΩΚΩ έχουν ουσιαστικά ακυρωθεί σε αντίθεση με τη μεγάλη διπλή κορυφή που είναι και πάλι ενεργοποιημένη και της οποίας δεν έχει επιτευχθεί πλήρως ούτε καν ο πρώτος στόχος στην προηγούμενη βουτιά. Διαβάστε περισσότερα

ΓΔ, FTSE LC, ΔΤΡ: Σενάριο κορύφωσης

Άτσαλο γύρισμα σε τίτλους κλειδιά για τους δείκτες και το κλίμα στην αγορά, όπως οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ, η ΜΠΕΛΑ και η ΒΙΟ. Μετά από πολύ καιρό οι δείκτες υπερθεμάτισαν στην πτώση από τους ξένους που διόρθωναν σε λογικά επίπεδα.

Κοινή συνισταμένη για τους τρεις σημαντικότερους δείκτες η πιθανή κορυφωσή τους στην περιοχή του 62% διόρθωσης όλης της πτώσης.

Διαβάστε περισσότερα

SP500, DAX, ΓΔ: Με τη ματιά του Goldfish

SP500

Αν έχει αποφασιστεί να ακυρωθούν τα όποια δυσμενή σενάρια του δείκτη τότε κυματικά η άνοδος θα πρέπει να είναι άμεση και ισχυρή. Τα δυσμενή σενάρια είναι συμβατά και υπάρχει ανοδικό περιθώριο μόνο για οριακά νεότερα πολύ τοπικά υψηλά (για να μετατραπεί σε 5κυματική η άνοδος από τις 3.698 μονάδες). Επομένως, τα πράγματα αναμένονται να ξεκαθαρίσουν οριστικά την εβδομάδα που ξεκινάει. Τυπικά, με άμεση προσέγγιση του 78%-82% retracement θα θεωρήσουμε ότι η αγορά έχει αποφασίσει να τερματίσει την μεσοχρόνια κάθοδό της:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, FTSED: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Η υπέρβαση της παράλληλης της Σ, της Ρ και των δυο τελευταίων εβδομαδιαίων high fractals την Παρασκευή μπορεί να συνιστά ένδειξη αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης, δεν ήταν όμως διατηρήσιμη για τις τιμές του ΓΔ που υποχώρησαν τελικά χαμηλότερα παρά τη διατήρηση του καλού κλίματος στα μεγάλα ξένα χρηματιστήρια κι αυτό είναι μια πρώτη δυσμενής ένδειξη για τη συνέχεια, βραχυπρόθεσμα έστω. Ο σχηματισμός του διπλού πυθμένα ενεργοποιείται με κλεισίματα πάνω από τις 902,37 μονάδες. Διαβάστε περισσότερα