ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Θεμελιώδη (Κοrina Lakis) και κυματικά (Πασχάλης)

mytil vs alum and eurusd 20 nov Korina

H καλή φίλη μας Κορίνα μας έστειλε αυτό το διάγραμμα διευκρινίζοντας τα εξής:

Για το Μυτιληναίο θα σας εστιάσω την προσοχή σας στα θεμελιώδη. Tο chart είναι τα 2 πράγματα που πρέπει να ξέρει όποιος επενδύει στη μετοχη: EUR/USD, Aluminium. Το chart δεν είναι τεχνική ανάλυση. Απλώς περιγράφει σχέσεις μεταξύ θεμελιακών αξιών.

Η Μυτιληναίος επηρεάζεται πάρα πολύ από τον κλάδο του αλουμινίου το οποίο αποτιμάται σε δολάρια. Η Κίνα φέτος και το 2016 θα έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή ιστορικά, Οι ανοδικές τιμές του $ δεν ευνοούν περαιτέρω. Η τιμή των aluminum producers έχουν μια σύγκλιση με τις τιμές των δύο άλλων ιστορικά και όταν υπάρχουν ισχυρές διαφοροποιήσεις ή divergences όπως τα λέμε είθισται να έρχεται διόρθωση. Στο κίτρινο τα θεμελιώδη ήταν πιο καλά από ότι ήταν η μετοχή αλλά το ΧΑ αποτιμούσε το Grexit. Μόλις έφυγε αυτό η σχέση διορθώθηκε. Σήμερα τα θεμελιώδη είναι πολύ χειρότερα από το κίτρινο, οπότε ή θα βελτιωθούν ή μετοχή είναι ακριβή σε αυτά τα επίπεδα $ και aluminum. Η τιμή της μετοχή προεξόφλησε πολλά θετικά τα οποία δυστυχώς δεν ήρθαν! Διαβάστε περισσότερα