ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ανάλυση του Goldfish (21/3/21) – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αισιοδοξία απο τη μεγάλη εικόνα

Πολύ βραχυχρόνια ο δείκτης δεν έχει ακυρώσει την ανοδική του προοπτική και στο βαθμό που βρεi αποτελεσματική στήριξη στα τρέχοντα επίπεδα (max στο 62%) μπορεί να συνεχίσει ανοδικά για την σημαντική περιοχή του 62% retracement (Όπως θα δούμε και παρακάτω είναι πιθανό να υποστηριχθεί ανοδικά και από την καταρρέουσα μέχρι τώρα μετοχή της ΠΕΙΡ):

 Όπως έχουμε αναφέρει καιρό πριν, το χαμηλό στις 221 μονάδες είναι μεγάλης διαγραμματικής αξίας καθώς θεωρητικά συγκεντρώνει πιθανότητες να είναι αυτό το τελικό ιστορικό χαμηλό του κλάδου. Υπάρχουν επιμέρους λόγοι που δεν το έχουμε ως βασικό μας σενάριο αλλά από επενδυτικής άποψης αυτό δεν μας επηρεάζει καθόλου αφού έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές ότι ο ΔΤΡ είχε ως βασικό ανοδικό στόχο την περιοχή των 770 - 800 μονάδων. Μια τεραστίου μεγέθους ανοδική κίνηση στη οποία θα συμμετείχαμε ανεξαρτήτως μεσοχρόνιου σεναρίου.

Η ιδιαίτερα μικρή απόσταση μεταξύ αυτού του στόχου (770 - 800) με το καθοριστικό επίπεδο των 924 μονάδων είναι απολύτως διαχειρίσιμη αν επιλέξουμε να κάνουμε εκεί stop long σε κάποια υποκείμενη τράπεζα (ακολουθώντας το βασικό σενάριο και αποκομίζοντας τα κέρδη) και αμέσως μετά δούμε τον δείκτη να συνεχίζει ανοδικά και να υπερβαίνει τις 924 μονάδες (και να κάνουμε re-entry).

Ως γνωστό, στο βασικό μας σενάριο εκτιμούμε ότι τρέχει ένα καταληκτικό τύπου ''ending diagonal'' 3-3-3-3-3 αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τριγώνου (κύμα ''4''). 

Βραχυχρόνια, η βασική μας δυσκολία είναι αν συνεχίζουμε να είμαστε στο πρώτο μόνο ανοδικό σκέλος (''a'') όπου μετά την προσέγγιση της περιοχής των 655 μονάδων θα έχουμε σημαντική διόρθωση (''b''), η θα έχουμε μια ισχυρή ανοδική επέκταση προς την τελική περιοχή στόχο (sharp wave ''iv''). 

Μέχρι στιγμής δίνουμε περισσότερες πιθανότητες στο πρώτο σενάριο αναμένοντας βασίμως η διόρθωση του κύματος ''b'' να συμπέσει με το διορθωτικό κύμα ''4'' στις διεθνείς αγορές. Στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν μπορείτε να δείτε επικαιροποιημένες τις βασικές εκδοχές:

και

Στο δευτερεύον πολύ θετικό σενάριο που αναφέραμε πιο πάνω, ο τερματισμός της μακροχρόνιας καθοδικής κίνησης μπορεί να γίνει κατανοητός μέσω ενός πλαγιοκαθοδικού καναλιού 3-3-3-3-3 από τα υψηλά του 2016. Οι απαραίτητες κυματικές παράμετροι που πρέπει να επιτευχθούν είναι δύο:

α) η διαμόρφωση ενός ανοδικού 5κυματικού από τις 221 μονάδες (χωρίς να είναι απαραίτητο να υπερβεί άμεσα τις 924 μονάδες) και

β) η τελική ανοδική υπέρβαση των 924 μονάδων, έστω και σε δεύτερο χρόνο

Θα δίναμε περισσότερες πιθανότητες να συμβεί αυτό αν είχαμε άμεσα μια ιδιαίτερα ισχυρή ανοδική συνέχεια (ανοδικό τύπου ''sharp'').

ΠΕΙΡ

Η περίπτωση της ΠΕΙΡ είναι ενδεικτική για την υψηλή αξία της κυματικής ανάλυσης.

 Μεσοχρόνια εικόνα: Για την μετοχή είχε γίνει  εγκαίρως η εκτίμηση ότι τρέχει ένα πλαγιοκαθοδικό καταληκτικό τύπου 3-3-3-3-3 από τα υψηλά του 2016. Ακριβώς για τον λόγο αυτό στα χαμηλά στις αρχές του 2019 δεν είδαμε τα οριστικά χαμηλά για την μετοχή αλλά αναμέναμε ένα ισχυρό ανοδικό 3 κυμάτων προς την άνω παράλληλη, όπως και έγινε (ως κύμα ''4''). Στη συνέχεια, αναμέναμε μαζί με το κλαδικό δείκτη, ένα ακόμα νεότερο ιστορικό χαμηλό πάλι 3 κυμάτων  ''abc'' (λόγω του μεσοχρόνιου ''ending'' 3-3-3-3-3). Στο πρώτο χαμηλό των 0,92 ευρώ ήταν απολύτως σαφές ότι είχε ολοκληρωθεί το πρώτο μόνο καθοδικό σκέλος ''a''. Από το επίπεδο αυτό αναμέναμε ανοδική αντίδραση ως ''b'' και εκ νέου καθοδική κίνηση ως ''c''.  Η νέα αυτή καθοδική κίνηση αποδείχτηκε περισσότερο σύνθετη καθώς εμπεριέχει 3κυματικά. Στη παρούσα φάση, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ ενός τελικού ''c'' ως ''ending'' (φρακταλική συμπεριφορά, επανάληψη δηλαδή μια διαγραμματικής δομής σε μικρότερο χρόνο) και εναλλακτικά να συνεχίζεται το διορθωτικό κύμα 'b'' ως τρίγωνο ''abcde''.

Και στις δύο περιπτώσεις στη μετοχή δείχνει να εκκρεμεί ένα ενδιάμεσο ανοδικό διορθωτικό και εκ νέου καθοδική συνέχεια.

- Βραχυχρόνια εικόνα: Από το υψηλό των 1,36 ευρώ δείχνει να έχει ολοκληρωθεί ένα καθοδικό 5 κυμάτων. Έχουμε ήδη την κλασική θετική απόκλιση του Rsi μεταξύ 3ου και 5ου κύματος στο 60' καθώς και μια δευτερεύουσα πολύ μικρότερης κλίμακας στην τελευταία συνεδρίαση. Επομένως, έχουν εμφανιστεί ενδείξεις για μια, έστω και βραχυχρόνια, ανοδική αντιστροφή που θα πρέπει όμως να επιβεβαιωθούν σχετικά άμεσα (1,2 συνεδριάσεις):

και σε κλείσιμο τιμών:

Αν επιβεβαιωθεί η ανοδική αντίδραση τότε λόγω του ευρύτερου σεναρίου που έχουμε ως βασικό θα αναμένουμε:

α) είτε ένα καταληκτικό τύπου ''ending'' 3-3-3-3-3 στο ''c'' με μια παρόμοια μορφή με το διάγραμμα που ακολουθεί (βασικό υποσενάριο):

Τα καταληκτικά κύματα τύπου ''ending'' είναι στη πραγματικότητα μια προετοιμασία (από το ''έξυπνο χρήμα'') για αντιστροφή της τρέχουσας τάσης. Στη περίπτωσή μας καθοδική. Οι αναγκαίες μεγάλες ποσότητες μετοχών από θεσμικά η μεγάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια δεν μπορούν φυσικά να αγοραστούν (η πωληθούν σε ανοδικό ''ending'') στο συνολό τους στις κατώτατες τιμές και επομένως ''χτίζεται'' μέσος όρος σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εξ' ου και οι μεγάλες ανοδικές αντιδράσεις/retracement στην κατηφόρα ενός ''ending'' (η καθοδικές στην ανηφόρα ενός ''ending'').

β) είτε παραβλέποντας την ΄΄εσωτερική΄΄ κυματική δομή (που είναι 5κυματική στο τρέχον καθοδικό) θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένα ευρύτερο κύμα ''b'' τύπου τριγώνου (εναλλακτικό δευτερεύον υποσενάριο).

Επομένως, μετά από ένα ακόμα χαμηλότερο υψηλό η μετοχή θα κινηθεί για τελευταία φορά καθοδικά:

Και στις δύο περιπτώσεις αναμένουμε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για την μετοχή στην περιοχή των 0,20 ευρώ περίπου. Πρακτικά πολύ κοντά στην τιμή που θα οριστεί για την μελλοντική ΑΜΚ.

Τα παραπάνω είναι ένα μέρος του εβδομαδιαίου ενημερωτικού που αποστέλλεται στους πελάτες της Vital Finance πριν την 1η συνεδρίαση της εβδομάδας. Το συγκεκριμένο περιέχει ακόμα αναλύσεις για ΕΤΕ, ΓΔ, DAX & STOX 600 BANKS.

Αν κάποιος αναγνώστης επιθυμεί να λαμβάνει αυτά τα ενημερωτικά μπορεί να εγγραφεί μέσω της προσφοράς  ακολουθώντας τις οδηγίες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

SP500 (IOANNISK)

SP500
Σε συνέχεια του τελευταίου μου post
http://disq.us/p/2fmiqru
και όπως πάντα με καμία αλλαγή του διαγράμματος όπως σας το πρωτοπαρουσιάζω βλέπουμε την κίνηση που έγινε τις τελευταίες 12 ημέρες.
Από το 3870 πήραμε εύκολα 100 μονάδες διότι η άνοδος ήταν σίγουρη και στα δύο σενάρια. Φτάσαμε στο 3978 και γυρίσαμε κάτω. Λόγω της μέχρι τώρα εικόνας καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι αυτή η κορυφή ήταν ένα Β και έχουμε ξεκινήσει ένα C για 3600 και για παρακάτω σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Σας βάζω ένα έξτρα διαγραμματάκι από την κύρια αγορά πολύ απλό, ως τροφή για σκέψη. Δείτε ότι στην περίπτωση του πράσινου σεναρίου που σας παρουσιάζω χτυπήσαμε ακριβώς το 38% με ότι σημαίνει αυτό.
Η άποψη μου είναι ότι και τα δύο σενάρια είναι ανοιχτά αλλά μέσα στην εβδομάδα που τρέχει (ή καλύτερα τις επόμενες ώρες) θα μάθουμε τι θα γίνει. Προσωπικά είμαι λονγκ από σήμερα το πρωί και ήδη είμαι +40 μονάδες και βλέπουμε, πάντα με στοπ βέβαια +10 μονάδες πλέον πάνω από το άνοιγμα.
Συγχαρητήρια σε όσους έκλεισαν θέσεις λονγκ ΑΛΦΑ στο 0,96+ και επίσης στους ίδιους που τις ξανα άνοιξαν στο 0,87-
Καλή συνέχεια και καλές επενδυτικές επιλογές!

Εικονίδιο

Εικονίδιο

ΕΛΧΑ

Εικονίδιο

ΠΕΙΡ (ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Η μετρηση εως τωρα ειναι λιρα 100! http://disq.us/p/2fsh3rm
Καρφι στο ορθογωνιο παραλληλογραμμο.
Να δουμε τη συνεχεια....

Εικονίδιο

ΒΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το SOLtrade υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του δημιουργού / συντάκτη.

vitalfinance
MetricTrade

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *