ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Περιμένοντας την διόρθωση

Ο ΓΔ έφθασε στην διάσπαση ενός ακόμα τοπικού υψηλού στις 731,18 μονάδες και πλέον η τάση είναι καθαρά ανοδική σε όλα τα time frames.

Ας ξεκινήσουμε από το μηνιαίο διάγραμμα με τις πιο σημαντικές γραμμές τάσης.

Μερικοί στόχοι, μακρινοί ή λιγότερο μακρινοί που προκύπτουν από τους ανοδικούς σχηματισμούς που ως τώρα απέδωσαν άριστα σε ότι αφορά ήδη εκπληρωμένους στόχους φαίνονται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα μαζί με κάποιες στηρίξεις για το ενδεχόμενο διόρθωσης. Ο λόγος που αναφέρονται είναι ότι δεν τους θεωρώ απίθανους με τόσο ισχυρή ανοδική τάση στην αγορά. Η επίτευξή τους βέβαια δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά από τις απαραίτητες διορθώσεις.

(περισσότερα…)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το πάρτι των SHORT – ΤΙΤΑΝ: Τα όρια

 

25 κι ΣΜΕ 21 ιαν

Σημαντικά τα κέρδη του συνδυασμένου short από ΣΜΕ και SPOT  με το SOLPREV και κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε θα έρθει η αντίδραση μια και οι αγορές δεν μπορούν να κινούνται επ' άπειρον στην ίδια κατεύθυνση. Ένα μέρος τυχόν θέσης πώλησης θα την έκλεινα με ταυτόχρονη υπέρβαση του 152,30 στη spot και του 152 στο ΣΜΕ. Το δεύτερο μέρος στο κλείσιμο του gap στη σποτ της 18/1 και η θέση θα θα ξανάνοιγε ανάλογα με τη συμπεριφορά του δείκτη στη γραμμή ενεργοποίησης του σχηματισμού cup & handle λίγο πάνω από τις 166 μονάδες. (περισσότερα…)

JUMBO: Όλο και ψηλότερα

ΜΠΕΛΑ ΕΒΔ 19 ΙΑΝ

Σημαντική η διαφοροποίηση από τα άλλα blue chips που έδιναν εικόνα πτώσης έως και κατάρρευσης τις τελευταίες ημέρες, η καλύτερη κατά την άποψή μου μετοχή του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (μαζί ίσως με ΟΤΕ και ΜΟΗ) κατάφερε σήμερα να διασπάσει το cluster σύμπτωσης των fibo επιπέδων διόρθωσης, 38% της ανόδου από το 2012 και του 50% της πτώσης από τα υψηλά του 2014 καθώς επίσης και την γραμμή λαιμού του σχηματισμού ανεστραμμένου ΩΚΩ και όσο παραμένει πάνω από αυτήν θέτει στόχο την προσέγγιση των υψηλών του 2014 μακροπρόθεσμα τουλάχιστον. Με την φόρα που έχει πάρει μας έκανε να ξανασκεφτούμε τον στόχο της αποκλίνουσας πτωτικής σφήνας. (περισσότερα…)