ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πιθανότητα διόρθωσης – Στηρίξεις

4 μήνες αδιάλειπτης ανόδου για τους δείκτες της αγοράς και οι αρνητικές αποκλίσεις που εκτός του εβδομαδιαίου εμφανίζονται πλέον και στο μηνιαίο διάγραμμα των δεικτών χωρίς εξαίρεση αποτελούν ενδείξεις κόπωσης.

Η τάση βέβαια παραμένει ανοδική σε όλα τα χρονοπαράθυρα αλλά καλό θα ήταν να έχουμε υπόψη τις πρώτες σημαντικές στηρίξεις κάτω από τις οποίες πιθανόν να σηματοδοτείται η έναρξη της πρώτης σοβαρής διόρθωσης.   Διαβάστε περισσότερα

SP500, DJIA, NASDAQ, FTSE L.C, ΔΤΡ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Εξαιρετικά ευνοϊκό το διεθνές περιβάλλον με τον SP500 να ακολουθεί τελικά τον DJIA σε νέα ιστορικά υψηλά. Ο NASDAQ μπορεί να μην έφθασε ακόμα εκεί αλλά όπως κι άλλοι έχει κι αυτός ενεργοποιημένο σχηματισμό ανάστροφου ΩΚΩ με πολύ φιλόδοξους στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Η ώρα της διόρθωσης;

Η ανέμελη πορεία προς τις 1375 μονάδες, το στόχο του αν. ΩΚΩ διεκόπη απότομα χθες με γενικευμένη επίθεση στον πυλώνα που τράβηξε την αγορά ψηλά. Τις τράπεζες και τη ΔΕΗ δηλαδή. Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Θετική διαφοροποίηση του ΓΔ από τις μεγάλες ξένες αγορές επιφύλαξε η πρώτη εβδομάδα της νέας χρονιάς. Οι τιμές παραμένουν σε ανοδική τάση τόσο στο ημερήσιο όσο και στο εβδομαδιαίο στο οποίο έχει προσεγγιστεί σημαντική οριζόντια αντίσταση. Διαβάστε περισσότερα