ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΠΑΠ, LAMDA DEVELOPMENT : Εβδομαδιαία ανασκόπηση – επικαιροποίηση

Νέο ανοδικό εβδομαδιαίο κερί το τέταρτο στη σειρά πάνω από τις μακροπρόθεσμες πτωτικές γραμμές τάσης R & R1, με επίτευξη του στόχου του ανάστροφου ΩΚΩ και των επιπέδων επέκτασης που αναφέρονταν στη τελευταία ανασκόπηση. Διαβάστε περισσότερα

FTSE LARGE CAP, FTSED, ΔΤΡ (Με ανάλυση του GOLDFISH), ΔΕΗ: Η προσοχή στο χαμηλό του Δεκεμβρίου

Ανοδική παραμένει η τάση των τιμών τόσο στο ημερήσιο όσο και στο εβδομαδιαίο τόσο στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης όσο και στους δυο βασικούς πυλώνες τους που ακολουθούν με σημειώσεις για τα σημεία ενδιαφέροντος επί των διαγραμμάτων. Διαβάστε περισσότερα

SP500 by Goldfish

Στο προηγούμενο σχόλιό μας είχε οριστεί μια συγκεκριμένη περιοχή κάτω από την οποία η πρόσφατη άνοδος θα μετατρεπόταν σε διορθωτική. Πράγματι, ο δείκτης ανέπτυξε ισχυρή βραχυχρόνια καθοδική δυναμική και είναι πλέον πολύ κοντά στο να ακυρώσει και τυπικά τις ανοδικές προοπτικές του. Κυματικά, θα πρέπει να έχουμε και ένα ακόμα νεότερο τοπικό χαμηλό έτσι ώστε να μετατραπεί η κίνηση και τυπικά σε προωθητική. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα η με περεταίρω μικρή τοπική οριζόντια κίνηση. Αν συμβεί αυτό, η οποιαδήποτε άνοδος ακολουθήσει θα έχει τον χαρακτήρα ανοδικής διόρθωσης και θα αναμένουμε τον δείκτη να κινηθεί σημαντικά χαμηλότερα:

Διαβάστε περισσότερα

NASDAQ: Με την εκτίμηση του Goldfish

Σε νέα χαμηλά από προχθές με μεγάλο εβδομαδιαίο χάσμα τιμών ο δείκτης προσεγγίζει πλέον τον πρώτο στόχο του ΩΚΩ του έχοντας διορθώσει πάνω από 50% όλο το ανοδικό από τα χαμηλά της πανδημίας. Ο κατώτατος στόχος βρίσκεται κάτω από τις 8900 μονάδες.

Διαβάστε περισσότερα