ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, FTSEM, ΟΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τους κυριότερους δείκτες του ΧΑΑ. ΓΔ και FTSE L.C επανήλθαν τελικά πάνω από τον εβδομαδιαίο 20ρη ενώ ο ΔΤΡ τον επιβεβαίωσε ως στήριξη αφού αντέδρασε και πάλι όπως έκανε δυο φορές τον Απρίλιο. Και οι τρεις μεγάλοι δείκτες της αγοράς παραμένουν με όρους fractals σε ανοδική τάση όσο κινούνται πάνω από το χαμηλό του Απριλίου σε αντίθεση με τον FTSEM που έκλεισε κάτω από τον 20ρη του κι έχει διασπάσει από την διόρθωση του Απριλίου την οριζόντια στήριξή του έστω κι αν η ένδειξη δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, FTSED, ΔΕΗ: Ανασκόπηση εβδομάδας – Τεχνικές σημειώσεις για ΓΔ, ΟΠΑΠ, EUROBANK, AEGEAN, CENERGY, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΦΟΥΡΛΗΣ, EUROBANK, AUTOHELLAS

Εβδομάδα ανοδικής αντίδρασης με διόρθωση ως τα μισά όλου του καθοδικού από τα υψηλά έτους το οποίο ήταν 5κυματικό κι έβγαλε μια κρυφή απόκλιση μόνο στο εβδομαδιαίο όπως βλέπουμε στα διαγράμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μιας αρνητικής συνεδρίασης

Περισσότερο κόκκινο στους τίτλους από όσο είχαμε  στη προηγούμενη ανάρτηση φέρνει η διήμερη υποχώρηση στο ΧΑΑ και άνοδο των επιπέδων κάτω από τα οποία θα έχουμε ένδειξη αλλαγής τάσης σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν για δείκτες και τράπεζες χθες. Επιδείνωση στην τεχνική εικόνα της ΟΤΟΕΛ, της ΑΡΑΙΓ  ενώ η ΠΕΙΡ απέφυγε την τελευταία στιγμή ενεργοποίηση του ΩΚΩ της. Στον ΟΠΑΠ είχαμε πλήρη επίτευξη του στόχου του ΩΚΩ. Διαβάστε περισσότερα

MOTOR OIL: Σε νέο ιστορικό υψηλό – OTE, INFO QUEST: Σε ταλαιπωρία

Κόντρα στο κλίμα τις δυο τελευταίες συνεδριάσεις οι τιμές της ΜΟΗ έφθασαν στον ενδιάμεσο στόχο του διπλού πυθμένα (Δ.Π) σε νέο ιστορικό υψηλό έχοντας πάντως μια αρνητική απόκλιση στον εβδομαδιαίο RSI. O μέγιστος στόχος βρίσκεται πάνω από τα 30 ευρώ. Διαβάστε περισσότερα