ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πιθανότητα διόρθωσης – Στηρίξεις

4 μήνες αδιάλειπτης ανόδου για τους δείκτες της αγοράς και οι αρνητικές αποκλίσεις που εκτός του εβδομαδιαίου εμφανίζονται πλέον και στο μηνιαίο διάγραμμα των δεικτών χωρίς εξαίρεση αποτελούν ενδείξεις κόπωσης.

Η τάση βέβαια παραμένει ανοδική σε όλα τα χρονοπαράθυρα αλλά καλό θα ήταν να έχουμε υπόψη τις πρώτες σημαντικές στηρίξεις κάτω από τις οποίες πιθανόν να σηματοδοτείται η έναρξη της πρώτης σοβαρής διόρθωσης.   Διαβάστε περισσότερα

FTSE L.C, LAMDA DEVELOPMENT, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Τεχνικές σημειώσεις


Διόρθωση χθες απόλυτα δικαιολογημένη με βάση τις αρνητικές αποκλίσεις που θα δούμε παρακάτω τόσο στο ημερήσιο όσο και στο εβδομαδιαίο. Η τάση βεβαίως παραμένει ανοδική ανελλιπώς το τελευταίο τρίμηνο με τις τιμές μακριά από τις στηρίξεις τους. Ο μέγιστος στόχος του αν. ΩΚΩ δεν θα πιαστεί ούτε κι αυτή την εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΤΕ, FTSE L.C, ACAG. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, DAX: Επικαιροποίηση – τεχνικές σημειώσεις

Σε συνέχεια του χθεσινού σχολίου περί επιδείνωσης των τεχνικών δεδομένων είχαμε άμεση συνέχεια στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ που επίσης έδωσε ένδειξη αλλαγής της ημερήσιας τάσης σε καθοδική ενεργοποιώντας τελικά τον καθοδικό σχηματισμό με στόχο τα 12,52 ευρώ, χωρίς πάντως να αποκλείεται να είναι σε εξέλιξη και η δημιουργία του δεξιού ώμου. ακόμα κι αν πιαστεί ο στόχος. Πάνω από τα 13,64 ακυρώνεται η αρνητική ένδειξη. Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ανασκόπηση FTSE, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΕΚΤΕΡ – Σύγκριση ΓΔ και ξένων δεικτών


H εμφαντική αντίδραση της αμερικανικής αγοράς που ήταν δικαίωση των θετικών αποκλίσεων του ημερήσιου RSI τους παρέσυρε ανοδικά και τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες και βέβαια και την δική μας αγορά που προηγήθηκε κατά τρεις εβδομάδες στην εύρεση του πάτου της διόρθωσης, προς το παρόν τουλάχιστον. Διαβάστε περισσότερα