ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προϋποθέσεις βελτίωσης της τεχνικής εικόνας – DAX : Σε νέα χαμηλά

Σε καθοδική τάση σε όλα τα χρονοπαράθυρα οι τιμές του δείκτη με μια πρώτη θετική απόκλιση να καταγράφεται χθες. Οι τιμές επέστρεψαν στα χαμηλά του μήνα και το καλύτερο σενάριο θα ήταν να δημιουργηθεί εδώ ένας μικρός σχηματισμός διπλού πυθμένα. Η υπέρβαση του υψηλότερου από τα δυο τελευταία τοπικά υψηλά που βλέπουμε στο διάγραμμα είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για να μιλάμε για ένδειξη αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης. Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Ανασκόπηση στη μικρή και τη μεγάλη εικόνα

18 μήνες μετά την μέγιστη κορυφή στα 10,64 ευρώ που μοιάζει με τέλος 5κυματικής ανόδου από το 2012 κι οι τιμές κινούνται σε μέγιστο εύρος 2,62 ευρώ έχοντας κάνει δυο απόπειρες διάσπασης αποτυχημένες που άφησαν μια μεγάλη πιθανή διπλή κορυφή, αφήνοντας εικόνα πιθανής διανομής. Η μεγάλη αρνητική απόκλιση στα ψηλά του 2021 πιθανότατα έπαιξε το ρόλο της αφού το χαμηλό στα 8,00 ευρώ ήταν διόρθωση περίπου 25%. Διαβάστε περισσότερα

SP500: Με τη ματιά του Δημήτρη (Tsaros) – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Ενεργοποίηση ανοδικού σχηματισμού

Σημαντική η πορεία του δείκτη θέματος όχι μόνο για την δική μας αγορά αλλά και για όλες τις αγορές του κόσμου κι έτσι επελέγησαν δυο διαγράμματα του φίλου Tsaros για το που βρισκόμαστε κυματικά και ποια θεωρεί ως πιθανότερη συνέχεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Με τη ματιά του Goldfish

Γ. Δ

Επιβεβαιώθηκε η πολύ βραχυχρόνια καθοδική δυναμική του.

Στα τρέχοντα επίπεδα, η ελάχιστα χαμηλότερα, θα πρέπει να επιλέξει το τελικό σενάριό του.

Με άμεση ανοδική αντίδραση θα παραμείνει 3κυματική η κάθοδος από τις 904,30 μονάδες. Σε δεύτερο χρόνο, τυχόν επικάλυψη του χαμηλού στις 838,37 μονάδες θα ενισχύσει τα μέγιστα το πλέον ευνοϊκό σενάριο, αυτό ενός καταληκτικού ”c” ως ”ending diagonal” με τελικό στόχο οριακά νεότερα χαμηλά των 788 μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔ: Ψάχνοντας ψύλλους στα άχυρα

Συνέχεια της πτώσης με καθημερινή επιβεβαίωση της καθοδικής τάσης παντού σε βαθμό που δεν ελπίζω ότι μπορεί να επαναληφθεί ο Μάρτης παρά την προσέγγιση της Τ και τις αποκλίσεις που πιθανολογούνται στο εβδομαδιαίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Επικαιροποίηση, ανοδικοί στόχοι – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η αλλαγή τάσης στο βραχυπρόθεσμο είχε τελικά συνέχεια με την αλλαγή και της μεσοπρόθεσμης στην τελευταία συνεδρίαση. Ο ενδιάμεσος στόχος του πιθανού ανάστροφου ΩΚΩ προσεγγίστηκε αλλά οι τιμές σταμάτησαν ακριβώς στην R.

Διαβάστε περισσότερα