ΟΠΑΠ: Μηνιαία ανασκόπηση

Άσχημα ξεκίνησε ο Νοέμβριος για την αγορά και για τη μετοχή που για πρώτη φορά πέρασε κάτω από 50% διόρθωσης όλου του ανοδικού από τα χαμηλά του 2016, οπότε θεωρητικά μπορεί να δει το επόμενο στο 61,8% στην περιοχή των 7,40 ευρώ. Το τρίγωνο μάλιστα που έχει διασπαστεί επιτρέπει σκέψεις για ακόμα χαμηλότερα επίπεδα προς την S μεσο-μακροπρόθεσμα. (περισσότερα…)

FOREX Trading Channel and Zig Zag (Retrace) 5/1/18 (Θ. Μπατσούλης)

Ο Δείκτης Zig-Zag (Retrace) συνδέει τα υψηλά και χαμηλά μιας αντίδρασης. Οι αριθμοί στις διακεκομμένες γραμμές αντανακλούν την διαφορά μεταξύ της τρέχουσας γραμμής ZigZag και της αμέσως προηγούμενης. Βλέπουμε στο EUR/USD ότι η διακεκομμένη γραμμή που συνδέει το ύψος της γραμμής από 27/11/2017(1,1962) μέχρι σήμερα δείχνει έναν αριθμό (1,52) .Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή μας γραμμή, που ξεκινά από 12/12/2017(1,1717) μέχρι σήμερα, είναι 1,52(152%) της προηγούμενης Παρατηρούμε ότι για να ολοκληρωθεί η άνοδος σύμφωνα με τούς αριθμούς Fibonacci  θα πρέπει είναι κοντά στο κλασικό Fibonacci 1,618. Έτσι βλέπουμε ότι τα ZigZag (Retace) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόβλεψη τιμών. Σε κάποια άλλη ανάλυση θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την άμεση σχέση ZigZag(Retace),Fractals,Fibonacci ,Elliott Wave.

(περισσότερα…)