ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, αλλαγή κυματικού σεναρίου by Nondas21

original

Η διάσπαση της ζώνης 60% (752,37) – 70% (737,13) [καθώς και του 80% (721,89), σε περίπτωση που το (d) :3 ήταν Double Combination] ακύρωσε το σενάριο του Contracting Triangle (Z) :3. Πλέον ένα πιθανό σενάριο είναι η κίνηση από τις 1023,64 μονάδες να είναι ένα Running Expanding Triangle (Y) :3 με (a) < (b) < (c) > (d) < (e). Σε αυτό το σενάριο το (e) :3 έπρεπε να ξεπεράσει τις 691,43 μονάδες, όπως και έγινε. Με τη διάσπαση της ζώνης 60% (764,30) - 70% (691,06) του ⓑ :3, το ⓑ :3 θα πρέπει να είναι Double Combination (όπως και το ⓒ :3) άρα ο ΓΔ δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από το 80% του ⓑ :3 (617,82 μονάδες).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, σενάρια – κυματικές μετρήσεις από τον Νondas21

Καταρχάς θα αναφέρω τους κανόνες σχετικά με τη maximum διόρθωση των Double και Triple Combinations. Μετά από ένα Double Combination το επόμενο κύμα ίδιου βαθμού δεν θα ξεπεράσει το 80% του Double Combination (εκτός αν βρισκόμαστε σε τρίγωνο όπου το επόμενο κύμα ίδιου βαθμού πρέπει να είναι μεγαλύτερο π.χ. B ενός Irregular Contracting Triangle, E ενός Expanding Triangle). Μετά από ένα Triple Combination το επόμενο κύμα ίδιου βαθμού δεν θα ξεπεράσει το 60% - 70% του Triple Combination (εκτός αν βρισκόμαστε σε τρίγωνο όπου το επόμενο κύμα ίδιου βαθμού πρέπει να είναιμεγαλύτερο π.χ. B ενός Irregular Contracting Triangle, E ενός Expanding Triangle).

Παρακάτω παραθέτω το Μηνιαίο και το Ημερήσιο Γράφημα, ανανεωμένα, ώστε να αντανακλώνται τα παραπάνω.

original Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, εκτίμηση για την εξέλιξη της πλάγιας κίνησης από τον Nondas21

Χωρίς τίτλο

Ο Γενικός Δείκτης φαίνεται ότι σχηματίζει ένα Double Three (Flat-X-Flat, με X>W). Επειδή το X είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το W, το Double Three είναι κατά πάσα πιθανότητα (b) και όχι (ii) [σε Double Three (ii) ή (iv) το X είναι συνήθως αρκετά μεγαλύτερο από το W). Σε αυτό το σενάριο, το b του Y θα πρέπει να ξεπεράσει Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ – by Nondas21

Η μέτρηση από το 1984: https://www.soltrade.gr/2015/03...

Παρακάτω παραθέτω συνοπτικά τη μέτρηση από το 2007

Μεσοπρόθεσμα: Φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική [θα επιβεβαιωθεί με κλείσιμο πάνω από την κόκκινη Trendline (25-5 ≈862,35)]. Το ⓓ αναμένεται να ξεπεράσει το 50% του ⓒ (996,89 μονάδες) αλλά επειδή το ⓒ είναι Triple Combination, το ⓓ δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 60-70% του ⓒ (1038,25 – 1079,62 μονάδες). Πιθανό FR είναι: ⓓ = 0.382*ⓑ όπου ⓑ (471,35->1203,72) = 732,37, 0.382*732,37= 279,77, 790,05(αρχή του ⓓ)+279,77=1069,82. Επίσης το 0.618 του ⓒ είναι στις 1045,69 μονάδες, 3 μονάδες παρακάτω από το υψηλό της 8-12-2014 (1048,63). Παρακάτω παραθέτω μια πιθανή πορεία του ⓓ και ⓔ (metastock). Πιο αναλυτική μέτρηση από το Φεβρουάριο του 2011 (με αρίθμηση ενός μκρότερου βαθμού) υπάρχει εδώ: https://www.soltrade.gr/2015/05...

Βραχυπρόθεσμα: Παραθέτω ένα σενάριο για την κίνηση του ΓΔ, ο οποίος θα πρέπει σύντομα να
ξεπεράσει τις 857,51 μονάδες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πέσει κάτω από το 0.618 του (i) ή (a) (815,72 μονάδες).

Χωρίς τίτλο Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ κυματικό σενάριο από τον Nondas 21

Γ.Δ

Χωρίς τίτλο

Θεωρώ πολύ πιθανό το σενάριο του Triangle όπως επίσης και το ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν τα (D) :3, (Ε) :3 (του μηνιαίου γραφήματος) και να ξεκινήσει η μεγάλη άνοδος. Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, Elliot wave counting by Nondas 21

Κατ’ αρχήν θα αναφέρω κάποιους κανόνες για τα 3άρια.Σε Zigzag (5:3:5) και σε Flat (3:3:5) το Β (:3) δεν μπορεί να είναι μικρότερο χρονικά και από το A (:5) ή Α (:3) και από το C (:5). Επίσης θα πρέπει: B ≤ 0.618*A σε Zigzag και B ≥ 0.618*A σε Flat. Σε Combinations [(3):3(:3)] ή [(3):3(:3):3(:3)] θα πρέπει X ≤ 0.618*W και X’ ≤ 0.618*Y καθώς και tX < tW και tX’ < tY.
Σχετικά με το σενάριο του Triangle (οι πιθανότητες του οποίου έχουν αυξηθεί σημαντικά), μετά το Elongated Zigzag (:3) (1203,72->856,38) o Δείκτης θα έπρεπε να το διορθώσει περισσότερο από 0.618 (1071,04) ή λιγότερο από 0.618 (1071,04) σε λιγότερο χρόνο. Από τη στιγμή που δεν έγινε τίποτα από τα δύο, δύο σενάρια υπάρχουν:

1) Η κίνηση (856,38->1.048,63) είναι μέρος ενός κύματος που θα διορθώσει το κύμα Α (1203,72->856,38) περισσότερο από 0.618
2) Η κίνηση (856,38->1023,64) είναι το κύμα X, με W (1203,72->856,38) και την κίνηση μετά τις 1023,64 μονάδες να είναι μέρος του Y

Τα σενάρια που είχα παρουσιάσει αναφέρονταν στο 1 το οποίο με τον τρόπο που κινήθηκε ο ΓΔ και δεδομένων των εξελίξεων μοιάζει μάλλον αδύνατο. Σχετικά με το 2, το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που παραθέτω παρακάτω (η δεύτερη εικόνα είναι το παράδειγμα του βιβλίου).

Χωρίς τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, κυματική ανάλυση από τον NΟΝDAS 21

Κυματικά: Βραχυχρόνια η κίνηση του Δείκτη είναι αρκετά περίπλοκη και θα χρειαστεί μια καλή άνοδος ή ένα καινούριο χαμηλό (όχι πολύ χαμηλότερο) για να ξεκαθαρίσει το “τοπίο”. Παρακάτω παραθέτω τα δύο σενάρια (σε Μηνιαίο γράφημα), διορθωμένα και με το υψηλό-χαμηλό Μαρτίου.

Πολιτικά: Το «συμφωνία ή δημοψήφισμα» του πρωθυπουργού σε συνδυασμό με την πρόσφατη δημοσκόπηση περί Ευρώ-Δραχμής «κλειδώνουν» την παραμονή της Ελλάδας στο Ευρώ, αυξάνοντας αρκετά τις πιθανότητες περαιτέρω ανόδου.

ΓΔ μηνιαίο

Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Σε συνέχεια της “κατά Neely κυματικής ανάλυσης” , παραθέτω τους κανόνες για τα Terminal Impulses (αλλιώς Ending Diagonal). Ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν Leading Diagonals (σύμφωνα με τον Neely) είναι ότι όταν τελειώνει ένα κύμα, η διόρθωση που ακολουθεί πρέπει να είναι γρήγορη και έντονη (εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που θα αναφέρω κάποια άλλη στιγμή). 5άρι 3:3:3:3:3 υποδηλώνει μεγάλη αδυναμία, εξ’ ου και η 100% minimum διόρθωση που πρέπει να ακολουθήσει, άρα είναι αδύνατο να υφίσταται (το Leading Diagonal) μετά από το τέλος ενός κύματος.

Χωρίς τίτλο

Διαβάστε περισσότερα