ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Η αντίδραση πλησιάζει στα δύσκολα

μυτιλ 17 φεβ

Οι αμυδρές ελπίδες όσο πάνε και ζωηρεύουν. Οι τιμές για πρώτη φορά κατάφεραν να διασπάσουν την R και να δώσουν τρία κλεισίματα πάνω από αυτήν. Το πιο σημαντικό επίπεδο τώρα είναι το 3,31 που εκτός του ότι είναι η τιμή πάνω από την οποία ενεργοποιείται ο σχηματισμός διπλού πυθμένα είναι επίσης και αυτό πάνω από το οποίο αλλάζει η ημερήσια τάση που βέβαια παραμένει πτωτική. Αν τα καταφέρει να το περάσει, επόμενη αντίσταση είναι το πτωτικό gap στα 3,58 ευρώ.

Στο εβδομαδιαίο που ακολουθεί βλέπουμε ότι η αντίδραση ξεκίνησε λίγο πριν η διόρθωση όλου του ανοδικού από το 2012 φτάσει στο 78.6% fibo.  Διαβάστε περισσότερα