ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, Elliot wave counting by Nondas 21

Κατ’ αρχήν θα αναφέρω κάποιους κανόνες για τα 3άρια.Σε Zigzag (5:3:5) και σε Flat (3:3:5) το Β (:3) δεν μπορεί να είναι μικρότερο χρονικά και από το A (:5) ή Α (:3) και από το C (:5). Επίσης θα πρέπει: B ≤ 0.618*A σε Zigzag και B ≥ 0.618*A σε Flat. Σε Combinations [(3):3(:3)] ή [(3):3(:3):3(:3)] θα πρέπει X ≤ 0.618*W και X’ ≤ 0.618*Y καθώς και tX < tW και tX’ < tY.
Σχετικά με το σενάριο του Triangle (οι πιθανότητες του οποίου έχουν αυξηθεί σημαντικά), μετά το Elongated Zigzag (:3) (1203,72->856,38) o Δείκτης θα έπρεπε να το διορθώσει περισσότερο από 0.618 (1071,04) ή λιγότερο από 0.618 (1071,04) σε λιγότερο χρόνο. Από τη στιγμή που δεν έγινε τίποτα από τα δύο, δύο σενάρια υπάρχουν:

1) Η κίνηση (856,38->1.048,63) είναι μέρος ενός κύματος που θα διορθώσει το κύμα Α (1203,72->856,38) περισσότερο από 0.618
2) Η κίνηση (856,38->1023,64) είναι το κύμα X, με W (1203,72->856,38) και την κίνηση μετά τις 1023,64 μονάδες να είναι μέρος του Y

Τα σενάρια που είχα παρουσιάσει αναφέρονταν στο 1 το οποίο με τον τρόπο που κινήθηκε ο ΓΔ και δεδομένων των εξελίξεων μοιάζει μάλλον αδύνατο. Σχετικά με το 2, το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που παραθέτω παρακάτω (η δεύτερη εικόνα είναι το παράδειγμα του βιβλίου).

Χωρίς τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ – ΕΤΕ – ΑΛΦΑ – ΠΕΙΡ – ΟΤΕ – ΔΕΗ – ΜΠΕΛΑ – ΜΥΤΙΛ – ΕΧΑΕ – ΕΛΛΑΚΤΩΡ, και τώρα?

Μια γρήγορη ματιά να δούμε τι άφησε πίσω της η χθεσινή μέρα:

ΓΔ ημερήσιο 17/3/15

gd

Ακόμα κι αν αύριο διασπάσει την κατερχόμενη γραμμή τάσης δεν σημαίνει ότι έχουμε μια δραματική αλλαγή στις προοπτικές του. Η τάση παραμένει καθοδική.

Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στον ftse 25 στον οποίο η τάση των fractals γύρισε καθοδική μια εβδομάδα νωρίτερα. Μετά δυσκολίας έμειναν πάνω από τους κμο χαμηλών τα 60λ και 120λ time frames σήμερα. Διαβάστε περισσότερα