ΒΙΟΧΑΛΚΟ – ΙΝΤRALOT, πήραν λίγο πάνω τους

ΒΙΟ ημερήσιο 13/1/15

Χωρίς τίτλο

Η μετοχή ισσορόπησε και σήμερα έκλεισε πάνω από την γραμμή λαιμού του σχηματισμού ανάποδου ΩΚΩ (Ωμος-Κεφαλή-Ωμος) βάζοντας στόχο το 2,30, δηλαδή 15% υψηλότερα από το σημερινό κλείσιμο. Στα συν το γεγονός ότι προσέγγισε όπως φαίνεται στον κόκκινο κύκλο και των πτωτικό στόχο του σχηματισμού διπλής κορυφής ικανοποιητικά κι ίσως μπορούμε να μιλήσουμε για εκπλήρωση του τεχνικού αυτού στόχου. Διαβάστε περισσότερα