ΓΔ: Ψάχνοντας ψύλλους στα άχυρα

Συνέχεια της πτώσης με καθημερινή επιβεβαίωση της καθοδικής τάσης παντού σε βαθμό που δεν ελπίζω ότι μπορεί να επαναληφθεί ο Μάρτης παρά την προσέγγιση της Τ και τις αποκλίσεις που πιθανολογούνται στο εβδομαδιαίο.

Διαβάστε περισσότερα

OTE: Κοντά σε στηρίξεις – EEE: Σε αναζήτηση του πυθμένα

ΟΤΕ

Δεύτερη συνεδρίαση μετά την ένδειξη αλλαγής τάσης από τη διάσπαση του χαμηλότερου από τα δυο τελευταία τοπικά χαμηλά στο ημερήσιο κι οι τιμές έχουν ήδη δικαιώσει την ένδειξη και τις αρνητικές αποκλίσεις του RSI σε ημερήσιο κι εβδομαδιαίο (όπως και το short του Διόφαντου). Διαβάστε περισσότερα