DJIA, SP500, DAX. ΓΔ: Η ματιά του Goldfish

Με τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων η ψυχολογία των long επενδυτών δέχεται συνεχόμενες πιέσεις. Οι διακυμάνσεις στις αγορές είναι πλέον εντονότερες και το γνωστό ”διευκολυντικό΄΄ νομισματικό υπόβαθρο σε φάση αλλαγής. Είναι άξιο αναφοράς ότι μέσα σε ένα μήνα (δια στόματος του προέδρου της Fed) οι "παροδικές" πληθωριστικές πιέσεις μετατράπηκαν σε "επίμονες".

Η εστίαση έχει πλέον μεταφερθεί όχι στο αν θα υπάρξει διόρθωση στις αγορές και υποχώρηση στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά πως ακριβώς θα γίνει η διαχείρισή της (”soft landing”). Όλα τα παραπάνω είχε εγκαίρως σηματοδοτήσει η κυματική ανάλυση.

Στη παρούσα φάση, δεν έχει τυπικά ακόμα ενεργοποιηθεί το μεσοχρόνιο καθοδικό σενάριο που προβλέπει μια σημαντικότατη διόρθωση του συνόλου της ανόδου από τα χαμηλά του 2020. Αυτό θα γίνει αν οι δείκτες που παρακολουθούμε συνεχίσουν καθοδικά και κάτω από συγκεκριμένα επίπεδα.

– Στην ανάλυση που ακολουθεί θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στο βραχυχρόνια θετικό σενάριο και τα καθοδικά του όρια. Μόνο αν τα όρια αυτά διασπαστούν καθοδικά θα αποδεχτούμε ως βασικό το δυσμενές σενάριο.

DJIA

Ο δείκτης διέσπασε καθοδικά το επίπεδο των 34.115 μονάδων που όπως είχε αναφερθεί ήταν σημαντικό για την ομαλή ανοδική συνέχεια του:

Παράλληλα, ο δείκτης SP500 συνεχίζει να έχει σχετικά περιορισμένες ρευστοποιήσεις στα πλαίσια του 50% – 62% retracement. Οι τρέχουσες επικαλύψεις δίνουν ένα προβάδισμα στο να είναι διορθωτικής φύσης η υποχώρηση:

Μετά την διάσπαση των 34.115 μονάδων ενδεχόμενη ανοδική συνέχεια ”οφείλει” να έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πλαίσια κίνησης (στηρίξεις) λόγω του προηγούμενου ανοδικού 3 κυμάτων. Μόνο αν αυτά διασπαστούν καθοδικά θα πρέπει να υιοθετήσουμε πλήρως το δυσμενές σενάριο.

α) καταληκτικό τύπου ”ending”

Ο δείκτης θα αντιστρέψει άμεσα την υποχώρησή του και θα βρεθεί σταδιακά σε νεότερα υψηλά με ένα ακόμα ανοδικό 3 κυμάτων:

β) κύμα ”4” ως Flat

Το σενάριο αυτό επιτρέπει περιορισμένη καθοδική συνέχεια αλλά τυπικά ο δείκτης θα πρέπει να αντιστρέψει την κάθοδό του στα επίπεδα των 33.335 μονάδων το μέγιστο:

Το τελευταίο ανοδικό κύμα ”5” θα έχει 5κυματική δομή σε νεότερα υψηλά. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια εδώ υπάρχει και μια συμβατότητα με το αντίστοιχο σενάριο στον DΑΧ.

Στα πλαίσια του σεναρίου της ανοδικής επέκτασης διακρίνουμε δύο κυματικές εκδοχές που μπορούν βάσιμα να υποστηριχθούν με τα αντίστοιχα όρια τους:

α) διορθωτικό τύπου running flat

Ο δείκτης θα πρέπει να αντιστρέψει άμεσα την υποχώρησή του και να οδηγηθεί εκ νέου σε νεότερα ιστορικά υψηλά:

β) διορθωτικό τύπου expanded flat

Στη περίπτωση αυτή υπάρχει (όπως και στον Djia) συγκεκριμένο επίπεδο στο οποίο η υποχώρηση μπορεί να γίνει αποδεκτή και είναι οι 14.330 μονάδες:

Κάτω από αυτές θα αποδεχτούμε ως βασικό το δυσμενές σενάριο και θα στρέψουμε την προσοχή μας σε σημαντικές στηρίξεις σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

– Τόσο στον DJIA όσο και στον DAX τα αντίστοιχα επίπεδα των 33.335 και 14.330 μονάδων αποτελούν ισχυρότατα μεσοχρόνια stop long και πρέπει να τηρηθούν.

ΓΔ

Όπως έχει διαπιστωθεί, η υποχώρηση στην εσωτερική αγορά είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εξωτερικές εξελίξεις.

Κατά αντιστοιχία, επομένως, διατηρούμε και εδώ τις πιθανότητες για μια θετική έκβαση σε νεότερα υψηλά αλλά πάντα σε συγκεκριμένα πλαίσια κίνησης του Γ. δείκτη.

α) Παραμένει σε ισχύ το σενάριο ενός σχηματισμού τριγώνου ”abcde” για όσο δεν παραβιάζεται καθοδικά το χαμηλό των 853,87. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται και οι βασικοί ανοδικοί στόχοι αν αυτό επαληθευτεί:

β) με άμεση καθοδική διάσπαση των 853 μονάδων η εστίασή μας θα μεταφερθεί στην δυνατότητα του δείκτη να συγκρατήσει την υποχώρησή του στην αναλογία ”c” = ”a” στην περιοχή των 829 μονάδων:

Κάτω από αυτές θα αυξηθούν ραγδαία οι πιθανότητες να επαληθευτεί το δυσμενές σενάριο. 

Με βάση αυτό, η άνοδος από τις 469 μονάδες παρέμεινε 3 κυμάτων και επομένως η υποχώρηση θα είναι πολύ βαθιά με, πιθανότατα, επαναφορά στα προηγούμενα χαμηλά.

Τα παραπάνω είναι ως γνωστόν μέρος του ενημερωτικού των πελατών της Vital Finance που τους κοινοποιείται πριν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας.

vitalfinance
MetricTrade

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.