ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση επικαιροποίηση

Η ανάρτηση αυτή πρέπει να διαβαστεί ως επικαιροποίηση της τελευταίας αντίστοιχης.

 

Και η καθιερωμένη εξέταση στο άθροισμα των δυο εταιρειών για όσους έχουν διακρατήσει τη μετοχή της ΔΕΗ από πριν το διαχωρισμό της...

Η εβδομαδιαία τάση βάσει των fractals είναι πλέον ανοδική μετά την καθαρή υπέρβαση των 4,44 ευρώ. Ξεπεράστηκε ακόμα και το 61,8% fibo διόρθωσης όλου του πτωτικού από τα υψηλά μετά τον διαχωρισμό των δυο μετοχών.

Αξιοσημείωτα τα retests στο ημερήσιο μετά την ανοδική διάσπαση της κατερχόμενης trend line.

 

 

Δείτε επίσης: