ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΗΣΗΣ (Με τις εκτιμήσεις του Goldfish) – S&P500 (SAL)

Τίποτα δεν άλλαξε στον δείκτη αφού αποφεύχθηκε η ενεργοποίηση του σχηματισμού Διπλής Κορυφής. Για την ώρα μάλιστα έχουμε πλέον και διπλό πυθμένα μέχρι στιγμής αν βεβαίως δεν συνεχιστεί η διόρθωση. Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Technical Analysis (Θ. Μπατσούλης)

Χρυσός- Ασήμι - Πλατίνα  - Παλλάδιο
Η τιμή των εμπορευμάτων εκφράζεται σε δολάρια Η.Π.Α.
Ένα μέρος της αλλαγής στην τιμή ενός εμπορεύματος οφείλεται στην διακύμανση του δολαρίου ενώ
ένα άλλο μέρος της αλλαγής της τιμής οφείλεται στην πραγματική αύξηση της προσφοράς ή της ζήτησης του εμπορεύματος. Η πραγματική μεταβολή της προσφοράς και ζήτησης του εμπορεύματος
φαίνεται από την ισόποση μεταβολή της τιμής του εμπορεύματος και σε κάθε άλλο βασικό νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΑΕ: Ανασκόπηση 8/9/17

Στα μηνιαία η εικόνα δεν αφήνει ακόμα  καμιά ελπίδα ότι μπορούν οι τιμές να φθάσουν στη γραμμή λαιμού του γνωστού ανάποδου ΩΚΩ, του πολύ μακροπρόθεσμου σχηματισμού αντιστροφής που φαίνεται καλύτερα στο λογαριθμικό διάγραμμα. Οι τιμές για την ώρα έφθασαν μέχρι την περιοχή οριζόντιας αντίστασης στα 6 ευρώ και υποχώρησαν χαμηλώτερα και από μηνιαία τοπικά υψηλά 5,05 και 5,31 ευρώ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει παραβιαστεί μόνο το M. high fractal στα 4,83 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΑΛΦΑ, FTSE 26, ΔΤΡ, ΠΕΙΡ

Παραμένει σε καθοδική τάση με το επίπεδο αλλαγής της στα 4,06ε, αλλά βρίσκεται πάνω από το επίπεδο καθοδικής αλλαγής στα 3,86. Διέσπασε σήμερα ανοδικά την πρόσφατη κατερχόμενη σφήνα αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σύμφωνα με τα στατιστικά μας οι διασπάσεις αυτές έχουν χαμηλότερα ποσοστά επαλήθευσης από άλλους σχηματισμούς ειδικά όταν η τάση της αγοράς είναι αντίθετη. Διαβάστε περισσότερα