ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ, EEE, ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΤΙΤΚ

Η τάση των fractals δεν σημαίνει και πολλά εδώ. Παραμένει με τα υπόλοιπα κριτήρια ανοδική...

Ενδιαφέρον το excel που ετοίμασε για τα θεμελιώδη  της ΤΙΤΑΝ ο φίλος ΑΜΕΤΟΧΟΣ. TITAN AE-ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΔΕΙΚΤΕΣ 2016-15

ΕΕΕ

Τέλειωσαν οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι...

ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Η πορεία του ΣΑΡΑΝΤΗ στο 2016 ήταν, αν μη τι άλλο πολύ καλή, από άποψη οικονομικών μεγεθών. Συγκεκριμένα και εντελώς συνοπτικά παρουσίασε:
Συνολικές πωλήσεις Ομίλου: € 329 εκ, αύξηση 18% έναντι 2015
EBITDA: € 36 εκ, αύξηση 20,66%
Κέρδη προ Φόρων: € 28,84 εκ, αύξηση 19,35% και Κέρδη μετά από Φόρους: € 24,52 εκ, +23,95%
Καθαρή Αύξηση Ταμειακών Διαθεσίμων: €1.332,9 εκ.
Καθαρό Δανεισμό αρνητικό παρακαλώ, δηλ -7,05 εκ €, δηλαδή τα Ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερκαλύπτουν τις Δανειακές του υποχρεώσεις! και τέλος:
Προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2016: 0,1750€, έναντι 0,16€ στο 2015. (Σχόλιο του Σωτήρη)

...και μια ενδιαφέρουσα διάσπαση στο εβδομαδιαίο που θα δικαιολογούσε κίνηση ως και 1,95 ευρώ από το σημείο διάσπασης.

vitalfinance
MetricTrade

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.