ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Μηνιαία ανασκόπηση

 

Μερικές παρατηρήσεις στο μηνιαίο αλλά και το εβδομαδιαίο διάγραμμα που ακολουθεί. Το πιο σημαντικό τεχνικά γεγονός είναι κατά την άποψή μου η δοκιμασία της στήριξης από την V και ο σχηματισμός του τριγώνου με την G να παίζει το ρόλο της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση 24/2/17

`

Δεν άλλαξε και τίποτα ιδιαίτερο την εβδομάδα που πέρασε. Στο εβδομαδιαίο είχαμε την ολοκλήρωση ενός low fractal στα χαμηλά του μήνα, οπότε το χαμηλότερο από τα δυο τελευταία αντίστοιχα είναι πλέον στα 1506,64. Κάτω από εκεί μπορούμε να λέμε ότι βάσει fractals η τάση είναι καθοδική. Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Μηνιαία κι εβδομαδιαία ανασκόπηση

Μετά το αριθμητικό η R διασπάστηκε αυτό το μήνα και στο λογαριθμικό διάγραμμα ενώ και η τάση με βάση τα μηνιαία fractals είναι πλέον ανοδική, ενώ ξεπεράστηκε και η αντίσταση της παλιάς στήριξης D. Διαβάστε περισσότερα

JUMBO: Μηνιαία κι εβδομαδιαία ανασκόπηση

Η τάση είναι ανοδική όσο είμαστε πάνω από το low fractal 10,00 ευρώ όσον αφορά τα ως τώρα σχηματισμένα μηνιαία low fractals. Παρ' όλα αυτά κατά την άποψή μου το απόλυτο στοπ είναι τυχόν μηνιαίο κλείσιμο κάτω από τον ΕΚΜΟ 4Χ που αυτή τη στιγμή μια συνεδρίαση πριν το κλείσιμο του Φλεβάρη βρίσκεται στα 12,42 ευρώ. Αν βέβαια η διόρθωση, που έχει φθάσει ήδη στο 50% του τελευταίου ανοδικού από τα 10,00 ευρώ, συνεχιστεί τότε θα κατεβάσει και τον ΕΚΜΟ 4Χ χαμηλότερα. Ο μηνιαίος RSI έχει ασυνήθιστη απόκλιση και ο στοχαστικός έχει δώσει το πρώτο σήμα εξόδου. Διαβάστε περισσότερα