ALPHA BANK: Εβδομαδιαία ανασκόπηση 2/12/16

Μετά την ουσιαστική επίτευξη όλων των βραχυπρόθεσμων στόχων μια ακόμη ματιά στην μεσοπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη εικόνα της μετοχής.

%ce%b1%ce%bb%cf%86%ce%b1-%ce%b5-2-%ce%b4%ce%b5%ce%ba

Μια παραλειψούλα για κάτι ευνόητο μεν αλλά ας το διευκρινίσω. Εννοώ ότι είναι η μόνο τραπεζική μετοχή που διέσπασε τον ΕΚΜΟ 20 εβδομάδων.

%ce%b1%ce%bb%cf%86%ce%b1-%ce%b7-2-%ce%b4%ce%b5%ce%ba Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση 2/12/16, δυο δρόμους έχει η ζωή

Μια ματιά στη μεσοπρόθεσμη εικόνα μέσα από το λογαριθμικό (εβδομαδιαίο) και από το γραμμικό (ημερήσιο) διαγράμματα.

%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%b5-2-%ce%b4%ce%b5%ce%ba

%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%b7-2-%ce%b4%ce%b5%ce%ba

Βραχυπρόθεσμα η τάση είναι επίσης ανοδική με το γνωστό σήμα αγοράς, αλλά η πορεία θα καθοριστεί από τη διάσπαση του τριγώνου Μ-Ν που το βλέπουμε καλύτερα στο 60λ διάγραμμα που ακολουθεί με μια προσπάθεια κυματικής εκτίμησης.

%ce%b5%cf%84%ce%b5-60m-2-%ce%b4%ce%b5%ce%ba

 

Διαβάστε περισσότερα

GOLD Trading Channel and Elliott Wave 2/12/16 (Θ. Μπατσούλης)

Μία ανακούφιση αναμένεται για το Χρυσό καθώς η μετά Trump ευφορία αρχίζει να ξεθωριάζει. Η τρέχουσα τάση του Χρυσού παραμένει bearish, όμως βλέπουμε ότι ο δείκτης RSI βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα που συνήθως συνδέονται με πυθμένες,τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
Οι τιμές είναι πιθανόν να κρατήσουν την γραμμή υποστήριξης στο 1150.
Επίπεδα αντίστασης 1197  - 1209 -1246.
xau_usd-gold-_-us-dollar-c%ce%bc%ce%b5%cf%81s%cf%83%ce%b9%ce%bf_20161203_030135

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 2/12/16: Από τη μακροπρόθεσμη ως την βραχυπρόθεσμη εικόνα (SAL)

Για να μπορούμε να προβλέπουμε τις μελλοντικές βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες κατευθύνσεις της αγοράς είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε την «μεγάλη εικόνα» στην οποία αυτή κινείται.

Έτσι, θεωρώ σημαντικό να σας παρουσιάσω τη δική μου «εκδοχή» σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αλλά και τη βραχυπρόθεσμη εικόνα του ΧΑ.

Μακροπρόθεσμα

Από τα υψηλά του 2007 η αγορά κινείται πτωτικά με διπλό abc. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στα χαμηλά του 2012 και τους επόμενους μήνες μέχρι το υψηλό του 2014 ακολούθησε ανοδικό abc ως πιθανό συνδετικό X.

Από 2014 παρακολουθούμε την ανάπτυξη του 2ου abc (κύμα Υ) με το a-Υ ολοκληρωμένο στα χαμηλά του  2016 και έκτοτε έως σήμερα παρακολουθούμε την ανάπτυξη του b-Y.

Ανέφερα «πιθανό» Χ διότι μπορεί να τρέχει εναλλακτικό μάκρο σενάριο όπου όλο το Χ αναπτύσσεται ως τρίγωνο abcde. Σε αυτή τη μακρο-εναλλακτική περίπτωση, η κορυφή του 2014 δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μόνο το A-Χ, ακολούθησε το χαμηλό του 2016 ως B-Χ και βρισκόμαστε στο C-X. Γενικότερα ακολουθεί ταλαιπωρία με συνεχόμενα 3άρια κύματα για να σχηματιστεί το μέγα τρίγωνο ABCDE, όλο ως κύμα Χ. Μετά την ολοκλήρωσή του το ΧΑ θα ακολουθήσει πτωτική πορεία με στόχο νεότερα ιστορικά χαμηλά πιθανά κάτω από τις 400 μονάδες.

gd_monthly_2016-12-02-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b1-1

Μεσοπρόθεσμα

Έχοντας ως οδηγό την μεγάλη εικόνα και εικάζοντας πως στα χαμηλά του 2016 έχουμε ολοκληρωμένο το κύμα a-Y ή εναλλακτικά το Β-Χ, ακολουθεί και βιώνουμε το διορθωτικό b-Y ή C-X όπου και τα δύο κύματα πρέπει να έχουν δομή 3ριου δλδ abc.

Εύλογα θα αναρωτιέται κανείς γιατί δεν θεωρώ πως μπορεί να έχουμε ξεκινήσει νέο ανοδικό μέγα κύκλο. Πολύ απλά γιατί η δομή της ανόδου δεν μου δίνει την εικόνα της προώθησης με 5άρια κύματα. Μόνο με υπέρβαση των 1380μ του ΓΔ θα αναθεωρήσω το σκεπτικό μου.

Μελετώντας τους δείκτες από τα χαμηλά του 6/2016 και κρίνοντας τη δομή τους, είναι φανερό πως δεν έχουμε προωθητικά κύματα ως όφειλαν εάν επρόκειτο για κύμα C μέρος ευρύτερου ABC-b. Έτσι λοιπόν θεωρώ πως όλο το b-Y θα πάρει μορφή τριγώνουABCDE όπου τον 5/2016 ολοκληρώσαμε το κύμα Α-b, τον 6/2016 το Β-b ενώ τώρα βρισκόμαστε στο C-b. Θα ακολουθήσει διορθωτικό D-b και έπειτα θα τελειώσει το b με το νεότερο ανοδικό Ε-b.   

Εναλλακτικά, βρισκόμαστε σε (Β)-Β, ακολουθεί πτωτικό (C)-B μέχρι τα επίπεδα των 510μ και ολοκληρώνεται το b-Y με το ανοδικόC-b πάνω από τις 700 μονάδες.

gd_daily_2016-12-02-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1-2

Βραχυπρόθεσμα

Όπως προαναφέραμε παραπάνω η εικόνα της κίνησης από τον 6/2016 δεν μοιάζει προωθητική αλλά με διορθωτική ως κύμα Β ήC (τριγώνου). Εκτιμώ πως εξελίσσεται ως διπλό (ABC) δλδ (WXY) με το τελικό C-Y να λαμβάνει χώρα από τον προηγούμενο μήνα. Στο υψηλό του ΝΟΕ είδαμε το 3 και βρισκόμαστε πλέον είτε εντός του 4-C είτε στην ανάπτυξη του τελικού 5 όπου πραγματοποιείται με δομή 3-3-3-3-3 ως ending diagonal.  

gd_60min_2016-12-02-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b1-3-1

Δείτε και το σχόλιο του ThitaDelta για τον δείκτη καθώς και την πιθανότητα διπλής κορυφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ, JUMBO, ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση 2/12/16

Σημαντική η εβδομάδα που πέρασε, κατά μείζονα λόγο για τον ΟΤΕ και μετά για την JUMBO.

ΟΤΕ

%ce%bf%cf%84%ce%b5-%ce%b5-2-%ce%b4%ce%b5%ce%ba

Σημαντική η επιβεβαίωση της διάσπασης της Ζ αφού οι τιμές επέστρεψαν κάποια στιγμή εντός του καθοδικού τριγώνου ΚΖ και το διέσπασαν ξανά ανοδικά μέσα στην εβδομάδα. Ο μέγιστος στόχος της διάσπασης είναι γνωστός από την τελευταία ανασκόπηση.

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι τιμές έπιασαν επίσης τόσο τον στόχο του σήματος από το farctal trading καθώς και τον δεύτερο και κυριότερο του σχηματισμού διπλής κορυφής που επίσης αναφέρονταν (και) στην ίδια ανασκόπηση. Η απόκλιση πάντως του RSI προοιωνίζεται διόρθωση πριν συνεχίσει για υψηλότερα.

%ce%bf%cf%84%ce%b5-2-%ce%b4%ce%b5%ce%ba Διαβάστε περισσότερα