ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Εβδομαδιαία ανασκόπηση 2/9/16

ετε εβδ λογ 2 SEP

Η υπέρβαση των 0,209 ευρώ άλλαξε την τάση σε ανοδική έστω κι αν το κλείσιμο ήταν λίγο χαμηλότερα. Δικαίωση προς το παρόν του θετικού σήματος της διάσπασης της Μ και στο λογαριθμικό διάγραμμα που είχε επισημανθεί σε προηγούμενη ανάρτηση. Η τάση πλέον αλλάζει μόνο με διάσπαση των 0,165 ευρώ με βάση τα πρόσφατα εβδομαδιαία low fractals. Για τον EKMO 20 βέβαια ούτε συζήτηση. Παραμένει ένας μακρινός στόχος.

Βασική προϋπόθεση για ανοδική συνέχεια είναι η ανοδική απαγκίστρωση από τον άξονα των 0,208 ευρώ κάτω από τα οποία είχαμε και την προηγούμενη αλλαγή της εβδομαδιαίας τάσης σε καθοδική.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Μηνιαία ανασκόπηση

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΔ ΜΗΝ ΕΚΜΟ 4Υ 6Χ

Η εικόνα των αλλαγών τάσης του δείκτη με βάση τους ΕΚΜΟ 4Υ και 6Χ της τελευταίας δεκαετίας.

GD M LOG 2 SEP

Το λογαριθμικό διάγραμμα διαφέρει με το αριθμητικό σε ότι αφορά την διάσπαση της R. Διαβάστε περισσότερα