ΔΕΗ: Δυσμενείς προοπτικές μεσομακροπρόθεσμα (Πασχάλης, Αδείμαντος, Nicolas 2300, Jojos)

Πολύ ενδιαφέρουσες αν και εξόχως απογοητευτικές οι προοπτικές για την πιο σημαντική βιομηχανία της χώρας, όπως τις παρουσιάζουν οι φίλοι Αδείμαντος, Nicolas 2300 και Jojos.

Αφορμή λοιπόν για μια ματιά στην μεγαλύτερη εικόνα που με την σειρά της δικαιολογεί τις επισημάνσεις των φίλων.

Χωρίς τίτλο

Τραγική η μεσομακροπρόθεσμη εικόνα στο μηνιαίο και για να αλλάξει θέλει υπέρβαση της S και στη συνέχεια των 5,55 ευρώ. Διαβάστε περισσότερα