ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Διάσπαση βραχυπρόθεσμης στήριξης

ΕΧΑΕ 30/11/15

εχαε 30 νοε

Το υψηλό της long set up bar διασπάστηκε από την Τετάρτη κι έδωσε σήμα εισόδου στα 5,46 ευρώ με αρχικό στοπ στο 4,89 όπου αλλάζει ξανά η τάση σε καθοδική.

Η διόρθωση που ακολούθησε διέσπασε τελικά σήμερα την Κ1 (για 2η φορά) θέτοντας ως μέγιστο καθοδικό στόχο τα 4,70 ευρώ. Ωστόσο όσο παραμένει πάνω από το στοπ η θέση αγοράς διατηρείται. Άλλωστε ο στοχαστικός Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Επικαιροποίηση δεδομένων

FTSE μηνιαίο Α

25 monthly 27 nov

FTSE μηνιαίο Β

25 monthly B 27 nov

Στα μηνιαία διαγράμματα βλέπουμε τα εξής αναφορικά με την μακροπρόθεσμη εικόνα:

Τις κύριες γραμμές τάσης S και R που είναι οι στήριξη και αντίσταση για τον δείκτη.

Ο στόχος από τη διάσπαση της ανοδικής σφήνας 2012-2014 έχει επιτευχθεί και ξεπερασθεί τους τέσσερις τελευταίους μήνες, μετά τα capital controls δηλαδή.

Ο RSI έχει μια απόκλιση σε σχέση με τα χαμηλά του 2012

Τα πρόσφατα ιστορικά χαμηλά και αυτά του 212 ίσως έχουν φτιάξει ένα διπλό πυθμένα.

Λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο μηνιαίο high fractal που βρίσκεται στις 258,85 μονάδες η τάση παραμένει πτωτική μέχρι να ξεπεραστεί αυτό ή κάποιο άλλο που θα σχηματιστεί στο μέλλον σε χαμηλότερα επίπεδα. Στο πρώτο διάγραμμα με όλη την ιστορική διακύμανση σε μηνιαίο του δείκτη, έχουν τονιστεί τα μηνιαία high/low fractals των οποίων η υπέρβαση άλλαξε την μηνιαία τάση ανοδικά ή πτωτικά αντίστοιχα. Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – FOLI KAE – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Ανασκόπηση

ΣΩΛΚ 27/11/15

ΣΩΛΚ 27ΝΟΕ

Η μετοχή έπιασε τελικά τον κύριο στόχο από τον σχηματισμό διπλού πυθμένα και έχει δώσει και σήμα αγοράς βάσει των fractals με υψηλότερο στόχο όπως βλέπουμε στις παραμέτρους του σήματος που φαίνονται στο διάγραμμα. Το προηγούμενο σήμα πώλησης έκλεισε με απώλειες 8%. Πρώτο ζητούμενο πλέον η υπέρβαση της παράλληλης της κόκκινης γραμμής τάσης που ενώνει τα χαμηλά του τελευταίου διμήνου.  Διαβάστε περισσότερα

SILVER TRADING CHANNELS‏ by Th. Batsoulis

silverc ΕΒΔ Θ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ

XAG_USD Silver _ US Dollar - Εβδομαδιαία_20151127_162703

 

SILVER TRADING CHANNELS WEEKLY

Όσο πιο κοντά είναι η συνεδρίαση της FOMC [ 15- 16/12),τόσο ισχυρότερη είναι η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην αγορά για αύξηση επιτοκίων.

Εάν  είναι έτσι, σημαίνει μια σταδιακή σύσφιξη τηs νομισματικής πολιτικής στις Η.Π.Α. Αυτό θα αυξήσει την ελκυστικότητα του δολαρίου έναντι των πολύτιμων μετάλλων, καθώς αυξάνεται και το κόστος δανεισμού για αγορά και διακράτηση πολύτιμων μετάλλων και άλλων αξιών.

Theodoros  Batsoulis
Technical Analyst

Risk Market

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO: Οι μετρήσεις δείχνουν υψηλότερα

ΜΠΕΛΑ εβδομαδιαίο 26/11/15

μπελα εβδ 26 νοε

Εντυπωσιακό το ανοδικό ντεμαράζ της μετοχής και από το εβδομαδιαίο προκύπτει ότι έχει διασπάσει μια καθοδική αποκλίνουσα σφήνα της οποίας το ελάχιστο εύρος είναι περίπου 3,1 ευρώ. Αν καταφέρει έστω και αυτό τον ελάχιστο στόχο από το επίπεδο διάσπασής της μπορεί να δει την περιοχή 11,50 ευρώ. Διαβάστε περισσότερα