ΟΠΑΠ, καθοδικό γύρισμα

οπαπdaily semilog 30 okt 15

ΟΠΑΠ ΗΜ ΓΡΑΜΜΙΚΟ 30 ΟΚΤ

Τα δυο πρώτα διαγράμματα μπαίνουν για να δούμε που βρίσκεται η πολύ σημαντική διάσπαση της μακροπρόθεσμης καθοδικής γραμμής τάσης από τα υψηλά του 2014. Η διάσπαση αυτή όπως δείχνει το πρώτο διάγραμμα είναι ακόμα υπό αμφισβήτηση. Η διάσπαση αυτή Βέβαια όσο και σημαντική να είναι η trendline που διασπάται δεν διασφαλίζεται η ανοδική συνέχεια, απλώς η διάσπασή της είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα. Όπως άλλωστε δεν την διασφαλίζει και το γεγονός ότι η εβδομαδιαία τάση των fractals έχει ως γνωστόν γυρίσει ανοδική.

Στο ημερήσιο που ακολουθεί βλέπουμε Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕΣΟΙ, backtesting σε βάθος 29 ετών

Ξεκινώντας από το 1987 έκανα μερικά backtests με το excelάκι μου, προκειμένου να μελετήσω το πως θα συμπεριφερόντουσαν κάποια συστήματα trading αν το αντικείμενο του trading ήταν ο ΓΔ και το αποκλειστικό κριτήριο θα ήταν εκθετικοί κινητοί μέσοι (ΕΚΜ) που θα αναφέρονται ανά σύστημα.

Ως γνωστόν στο ΧΑΑ δεν διατίθεται τέτοιο επενδυτικό προϊόν αλλά ήθελα να δω ποιοι ΕΚΜ ή συνδυασμοί αυτών λειτουργούν καλύτερα στον δείκτη, ώστε να τα χρησιμοποιώ σαν ένα από τους παράγοντες που αξίζει να έχει κανείς υπόψη όταν προσπαθεί να μαντέψει τι μέλει γενέσθαι στην αγορά .

Τα κριτήρια βάσει των οποίων ξεχώρισα τους ΕΚΜ που αναφέρονται παρακάτω, ήταν το σύνολο των "κερδών" τους αλλά και το να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες περιόδους (έτη εν προκειμένω) κατά τις οποίες κατέγραψαν ζημιές.

Σε όλες τις πράξεις υπολόγισα σαν κόστος 1 μονάδα ανά πράξη, ήτοι 2 μονάδες ανά trade (μια για την "αγορά" και μια για την "πώληση" δηλαδή). Όλες οι πράξεις θεωρείται ότι γίνονται στην τιμή κλεισίματος ημέρας.

Κάθε πίνακας αποτελείται από 16 γραμμές, μια για κάθε έτος και μια για τα σύνολα, καθώς και από 9 στήλες.

Η πρώτη στήλη ονομάζεται trades και είναι ο αριθμός του συνόλου των πράξεων διαιρεμένος δια του αριθμού 2, δεδομένου ότι κάθε  trade χρειάζεται μια πράξη αγοράς και μια πώλησης.

Η δεύτερη στήλη που ονομάζεται LOST αφορά τον αριθμό των trades με ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Η τρίτη στήλη που ονομάζεται PROFIT αφορά τον αριθμό των trades με κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Η τέταρτη στήλη αφορά το ποσοστό των trades με κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Η πέμπτη στήλη αφορά το έτος.

Η έκτη στήλη αφορά τα έξοδα που όπως ανέφερα παραπάνω είναι 2 μονάδες ανά trade.

Η έβδομη στήλη αφορά τα ακαθάριστα αποτελέσματα σε μονάδες που είχε το κάθε σύστημα για το συγκεκριμένο έτος της κάθε σειράς.

Η όγδοη στήλη αφορά τα καθαρά αποτελέσματα σε μονάδες που είναι τα ακαθάριστα μείον τα έξοδα.

Τέλος η ένατη στήλη που ονομάζεται EFFICIENCY FACTOR, είναι μια βαθμολόγηση με βάση το σύνολο των μονάδων που κερδίζει ή χάνει ο δείκτης από κλείσιμο ημέρας σε κλείσιμο ημέρας, αφού αφαιρεθούν δυο μονάδες για κάθε αλλαγή προσήμου ημέρας στον δείκτη. Όλες αυτές οι μονάδες προστίθενται ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Το σύνολο των μονάδων αυτών για κάθε έτος θεωρείται το άριστο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει ένα τέλειο σύστημα, το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να προβλέψει το πρόσημο της επόμενης ημέρας, προκειμένου να διατηρήσει ή να αλλάξει τη θέση του στο τέλος της συνεδρίασης. Το ποσοστό λοιπόν που βλέπουμε στην ένατη στήλη είναι το ποσοστό του καθαρού αποτελέσματος του συστήματος ως προς το άριστο αποτέλεσμα.

Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματα. Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK, EOD, 29/10/15, SOLWN

ΑΛΦΑ 29 ΟΚΤ

Διορθώνει και δεν διορθώνει τελευταία. Ωστόσο έφτιαξε 3 διαδοχικές long set up bars κι αν φτιάξει και καμιά ακόμα δεν αποκλείεται να λάβω υπόψη τυχόν διάσπαση του υψηλού της. Αρκεί βέβαια να μην χαθεί το 0,103...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΕΟD, 29/10/15, SOLWN

ΓΔ 29 ΟΚΤ

Η υπέρβαση της W δεν είναι εύκολη υπόθεση... δεν θα απέκλεια να γυρίσει προς την S να φτιάξει και καμιά long set up bar. Έφτασε άλλωστε στο 61,8% fibo του πρώτου ανοδικού σκέλους κι αν είναι c θα μπορούσε ακόμη και να τελειώσει εδώ ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ, επικαιροποίηση στηρίξεων αντιστάσεων

ΕΧΑΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ (ΖΤRADE)

εχαε εβδ log 29 οκτ

Στο εβδομαδιαίο λογαριθμικό διάγραμμα βλέπουμε ότι έχει διασπαστεί μια καθοδική διευρυνόμενη σφήνα που θεωρητικά θα μπορούσε να δώσει μια καλή ανοδική κίνηση. Ωστόσο η εβδομαδιαία τάση των fractals αλλάζει στο 5,65 και πιο πριν η μετοχή είναι κοντά σε μια άλλη αντίσταση που φαίνεται καλύτερα στο ημερήσιο διάγραμμα που ακολουθεί. Διαβάστε περισσότερα